Med facit i hand kan man inte annat än konstatera att kommunen har misslyckats med att bevara innerstaden. Att rasera den går fort, att bygga upp den igen tar en evighet och kostar stora belopp, skriver bland andra Marianne Qvick ordförande Cityhandlarna.
Med facit i hand kan man inte annat än konstatera att kommunen har misslyckats med att bevara innerstaden. Att rasera den går fort, att bygga upp den igen tar en evighet och kostar stora belopp, skriver bland andra Marianne Qvick ordförande Cityhandlarna.

Sluta hyckla och visa att ni bryr er om cityhandeln

Alla vill ha en levande stadskärna. Men genom olika politiska beslut håller handeln i innerstaden långsamt på att dö. Göteborgs stad har aldrig tagit situationen på allvar. I stället har kommunens tjänstemän kallat oss kverulanter. Vi kallar dem hycklare, skriver bland andra Marianne Qvick, Cityhandlarna.

ANNONS

Uttrycket att ”gå från ord till handling” skulle kunna passa bra i början på detta inlägg om handeln i Göteborgs centrum, men när Göteborgs kommun inte ens har formulerat orden är det givetvis omöjligt att faktiskt gå till handling.

I artikeln i GP 26/4 där Svensk Handel är genuint bekymrade över utvecklingen i Göteborg är det bara att gratulera Svensk Handel till att faktiskt ha börjat reagera på denna fråga, som varit många handlares bekymmer de senaste åren. Vad gäller kommunalrådet Shahbaz Khans (S) påstående att ”handeln är oerhört viktig för kommunen”, skulle vi vilja addera ett perspektiv från verkligheten.

ANNONS

I flera år har föreningen Cityhandlarna arbetat med att få stadens makthavare att förstå resultaten av sina beslut och föreslå lösningar. Cityhandlarna är en ideell förening som startade 2013, med handlare inom Vallgraven som tröttnade på att föreningen Innerstaden (som delvis finansierats av kommunen) inte tog dessa frågor på allvar. Göteborgs stad har heller aldrig tagit detta på allvar. Samtidigt som många handlare blöder står politiker och minglar med stora bolag eller startups. Företag som Ericsson och Volvo Cars lyssnar de gärna på, men de ger blanka tusan i Göteborgs innerstad. Allt annat är lögn.

Handeln i Göteborgs innerstad har stora problem och håller långsamt på att dö. För såväl kommuninvånare, nyanlända, som turister är innerstaden en viktig del för stadens attraktionskraft. Denna juvel är nu äventyrad. Cityhandlarna vill behålla Göteborgs stads gemensamma vardagsrum – innerstaden. Centrala Göteborg ska vara en mötesplats för alla människor, oavsett nationalitet, ålder och samhällsklass. Att prioritera segregation, genom att minska tillgängligheten till city och därmed prioritera externa köpcentrum, är att öka segregationen och minska mångfalden, vilket inte leder till ett gemensamt samhälle.

Tillgängligheten avgörande

Alla butiker i city är beroende av kunder, och därmed tillgänglighet. Som butiksägare är det frustrerande att varje dag mötas av motgångar. Vi har länge kämpat emot avstängda gator, försämrad framkomlighet för både gångtrafik, cyklister, kollektivtrafik och bilister. Vi har till och med fått kämpa för att få våra varor i tid.

ANNONS

Handlarna är beroende av att kunna ta emot varuleveranser samt skicka ut sina sålda produkter på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt, i tider där e-handel är en del av vardagen. Staden har dock länge försämrat både in- och utleveranser för handeln. Under ett möte 2016 framkom det att Trafikkontoret inte förstått att innerstadens butiker även bedriver e-handel. Detta kan, lite förenklat, sammanfatta kommunens avsaknad av verklighetsperspektiv.

Med detta som bakgrund är det svårt att ta Shahbaz Khan (S) på allvar. Hans uttalande om att ”kommunstyrelsen skapat forum för att diskutera de här frågorna” är helt enkelt inte sant. Visserligen har det bjudits in till så kallade dialogmöten (men då på Cityhandlarna initiativ). Dessa dialoger har dock inte resulterat i en enda konkret åtgärd från stadens sida. Med den inställningen kan man ha precis hur många dialoger som helst.

Klingar falskt

Att tro att kommunen tar detta på allvar är därför fel. Handeln har påtalat problemen i fler år, statistik på minskad omsättning och antal besökare finns men inget av detta har staden tagit på allvar. Vi har lämnat flera konkreta förslag på åtgärder, men utan resultat. Bara fler dialoger.

Dagens makthavare måste förstå resultaten av sina beslut och presentera lösningar. Bevara innerstaden betyder att man även måste släppa in folk i innerstaden och så länge man inte presenterar en lösning på detta så är det inget annat än hyckleri att påstå att man tycker ”handeln är oerhört viktig för kommunen”.

ANNONS

Några exempel på projekt där staden inte presenterat en enda lösning för hur handeln ska kunna överleva är det totalhavererade ”projekt Vasabron”, den kommande avstängningen av Götatunneln (som lämnas helt utan nya alternativa vägar för bilar), avstängningen Södra Hamngatan till Stenpiren, indragna spårvagnslinjer, 5 000 färre parkeringsplatser och den kommande avstängningen av Rosenlundsområdet.

Ett axplock av Cityhandlarnas förslag på åtgärder de senaste åren:

1. Lämna bidrag till en marknadsperson vars enda uppdrag är att marknadsföra handeln i Göteborgs innerstad.

2. Skapa goda parkeringsmöjligheter på rätt tider. Exempelvis tre timmar gratis parkering på helgerna samt mellan 16-19 på vardagarna.

3. Kommunicera där kunderna finns. Inte bara på kommunens sidor.

4. Gratis kollektivtrafik på lördagar.

5. Tydliggör skyltning vid infarter till innerstan.

6. Gör Kungstorget levande. Stadens hjärta måste ha belysning, blommor med mera.

Med facit i hand kan man inte annat än konstatera att kommunen har misslyckats med att bevara innerstaden. Att rasera den går fort - att återuppbygga den - tar en evighet och kostar stora belopp. Vi är alla idag stolta över Saluhallen, Feskekörka och alla de unika små butiker som gör innerstaden unik. Rasera inte detta utan konkretisera i stället vad ni vill göra för att stödja handeln. Presentera en plan!

ANNONS

Cityhandlarna i Göteborg genom:

Marianne Qvick ordförande Cityhandlarna

Arash Chark

Saluhallens ordförande

Karin Lindberg

företagare inom Vallgraven

ANNONS