Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att skärpa regelverket kring Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidragsgivning och reformera myndigheten så att de klarar av sitt uppdrag måste nu ses som en av demokratiminster Alice Bah Kuhnkes mest angelägna arbetsuppgifter, skriver debattörerna.

Sluta gödsla extremismen med föreningsbidrag

Om den svenska staten i aningslös välvilja fortsätter att finansiera rörelser som riskerar att göda extremismen, bara för att de på papperet är demokratiska, riskerar vi att dra undan mattan för de goda krafter som vill försvara demokratin, skriver Lotta Edholm (L) och Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I ett demokratiskt samhälle har även demokratins kritiker en frihet att yttra sig. Men organisationer som bjuder in talare som vill störta vårt samhällssystem ska inte få ekonomiska bidrag. Sverige är i akut behov av tydligare regler för att stoppa bidragsgivningen till föreningar som i skymundan ägnar sig åt att sprida antidemokratiska budskap och gör att extrema åsikter får starkare fäste i Sverige.

Efter flera uppmärksammade fall där skattepengar gått till föreningar där företrädare eller talare avslöjats med historierevisionistiska eller våldsbejakande uttalanden gick demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tidigare i våras ut och lovade en demokratigenomlysning av de mångmiljonbelopp som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) varje år delar ut.

Inget nytt uppdrag

Men trots att ansvarig minister har sagt sig vilja stoppa pengarullningen har inget nytt uppdrag getts till MUCF om att tydligare granska föreningars demokratiska värderingar. Det behövs.

Ett exempel: Sveriges förenade muslimer (SFM) är en organisation som återkommande kritiserats för att stå mycket nära den våldsbejakande miljön i Sverige. Men i MUCF:s bidragsbeslut för 2016 fick de ta emot mer än en halv miljon kronor. Trots att denna sammanslutning flera gånger kopplats ihop med personer som torgför salafistiska och odemokratiska budskap gjorde MUCF bedömningen att de mycket väl kan komma ifråga för ekonomiskt stöd.

Efter kritiken tillsatte MUCF en utredning. Men resultatet av utredningen, som kom i slutet av oktober, blev att föreningen får behålla sina bidrag. Myndigheten konstaterar att: ”Av de underlag som MUCF har haft för granskningen framgår att några av de föreläsare som SFM har anlitat i vissa fall uttalat sig på ett sätt som inte är förenligt med demokratins idéer. Vissa uttalanden är dessutom djupt oroande. Uttalandena har enligt MUCF:s granskning dock skett utan koppling till SFM:s verksamhet”. Därmed räcker det med att MUCF finner att SFM ”avser att ta fram ett policydokument som alla föreläsare ska skriva under.” MUCF vill också gärna ta del av vilka talare som anlitats – i efterhand. Ärendet avslutas, pengarna betalas ut.

Skakande insikt

Insikten är skakande. Att myndigheten själv finner kopplingar till våldsbejakande extremism spelar alltså ingen roll så länge organisationen själv i pappersform lovar att den är demokratisk.

Ett skarpt demokratikriterium för att pröva om en organisation alls ska vara aktuell för stöd behövs verkligen. Men vad historien kring SFM visar är att vi kan ha aldrig så bra regler om myndigheterna inte kontrollerar att de verkligen uppfylls. Det är som alla förstår direkt aningslöst att lita på att en antidemokrat, i en ansökan om bidrag, också själv skulle medge att han eller hon vill bekämpa vårt demokratiska samhälle.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kan när som helst ge ett sådant uppdrag till MUCF. Hon är även högst ansvarig för att säkerställa att myndigheten klarar av sitt uppdrag. Något som måste sägas vara ytterst tveksamt i dagsläget.

Akut uppgift

Att skärpa regelverket kring MUCF:s bidragsgivning och reformera myndigheten så att de klarar av sitt uppdrag måste nu ses som en av Alice Bah Kuhnkes mest angelägna arbetsuppgifter. Tills detta är gjort bör demokratiministern vrida av pengakranen.

Om den svenska staten i aningslös välvilja fortsätter att finansiera rörelser som riskerar att göda extremismen, bara för att de på papperet är demokratiska, riskerar vi att dra undan mattan för de goda krafter som vill försvara demokratin. Konsekvenserna av bidrag till salafister och extremister i Sverige kan bli helt ödesdigra.

Lotta Edholm (L)

oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholm

Helene Odenjung (L)

kommunalråd och gruppledare i Göteborg