Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skandia Fastigheter och Göteborgs stad planerar återigen förtätning av bebyggelsen i det redan färdigbyggda Toredammsområdet, skriver Bengt Boman och Maria Strååth. Bild: Krook & Tjäder AB
Skandia Fastigheter och Göteborgs stad planerar återigen förtätning av bebyggelsen i det redan färdigbyggda Toredammsområdet, skriver Bengt Boman och Maria Strååth. Bild: Krook & Tjäder AB

Sluta förtäta utan att visa hänsyn till invånarna

Skandia Fastigheter och Göteborgs stad planerar återigen förtätning av bebyggelsen i det redan färdigbyggda Toredammsområdet. Området är värdefullt för Göteborg med blandad villabebyggelse och flerfamiljshus. Därför ställer vi oss än en gång starkt kritiska till kommunens planer på ytterligare förtätning av vår stad, skriver Bengt Boman och Maria Strååth, Älvsborgs egnahemsförening och hyresgäster i Toredamm.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är främst bebyggelsen runt högplatån som drabbas i planen. Bland hyreshusen är det särskilt Stengetsgatan, en oas för många, som Skandia och kommunen borde värna om. Skuggstudien i planen är ofullständig och redovisar inte vinterhalvåret då ett trettiotal villor drabbas hårt. Vi har utfört studier som visar betydande negativ påverkan i området.

Planförslaget innehåller även en förskola mitt i parkområdet på bergsplatån. Det är oacceptabelt och mot kommunens principer. Området utgör en oas för boende i kringliggande hyreshus. Invid Hagens hållplats planeras också en ny förskola, förutom alla de som redan finns.

Den ohämmade hetsjakt efter nybyggen som nu bedrivs från olika håll måste hyfsas

Det är stadens skyldighet att värna hela befolkningens boendemiljö. Den ohämmade hetsjakt efter nybyggen som nu bedrivs från olika håll måste hyfsas. Arkitekter och intresserade kritiserar politiken. Vad gör nuvarande styre åt det? Alliansen stod i byggnadsnämnden 2016 för en sundare syn på planerna för Toredamm och stöttade då i tal och skrift vårt ”130-alternativ”.

Alliansen bytte sida

Under arbetet har vi framhållit planens olämpliga sidor. 2016 utformade vi ett alternativförslag om 130 lägenheter. Detta har god förankring hos såväl Skandias hyresgäster i området som kringboende och förordades av allianspartierna i en replik i GP den 24 november 2016.

Vid maktskiftet 2018 kunde en majoritet i byggnadsnämnden ha banat väg för vårt förslag, som de själva förordat. Alliansen och Demokraterna har majoritet, men alliansen valde oväntat att vid omröstningen den 18 juni i stället ansluta sig till vänsterblocket. Därmed godkändes stadsbyggnadskontorets förslag till utställning med 215 lägenheter.

Vi på Älvsborgs egnahemsförening och hyresgäster i Toredamm har nu justerat vårt förslag något. Vi begär därför att detaljplanen dras tillbaka och omarbetas i samarbete med oss.

Områden som Älvsborg kan inte nyskapas och måste därför hanteras med respekt för sina kvaliteter. Vi står som alltid till förfogande för konstruktiva diskussioner.

Bengt Boman

Maria Strååth

Älvsborgs egnahemsförening och hyresgäster i Toredamm