Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi inser att det absolut kan finnas vinster med vissa former av samarbete sjukhusen emellan, men sådan samverkan går utmärkt att genomföra utan att storkliniker behöver etableras, skriver bland andra Lars Bohlin, medicinkliniken i Kungälv. Bild: Västra Götalandsregionen
Vi inser att det absolut kan finnas vinster med vissa former av samarbete sjukhusen emellan, men sådan samverkan går utmärkt att genomföra utan att storkliniker behöver etableras, skriver bland andra Lars Bohlin, medicinkliniken i Kungälv. Bild: Västra Götalandsregionen

Sluta ducka för frågor om en ny sjukhusledning

Martin Rösman ger i sin replik en programförklaring kring de beslutade kliniksammanslagningarna inom Sjukhusen i Väster (SIV), men bemöter egentligen inga av de farhågor vi gav uttryck för i vår debattartikel, skriver bland andra Lars Bohlin, medicinkliniken i Kungälv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Ny organisation i sjukvården, 9/1

I vår debattartikel den 2 januari lyfte vi flera farhågor inför sammanslagningen av ledningarna inom Sjukhusen i Väster. Hur kan en sammanslagning av fyra sjukhus med olika verksamhetstyper och geografiska upptagningsområden någonsin kunna bli effektiv eller ens logiskt begriplig? Finns det ekonomiska underlag som stödjer att en sammanslagning skulle spara pengar? Finns exempel på tidigare sammanslagningar som varit framgångsrika? Hur kan ”det nära ledarskapet” stärkas i en organisation där chefen flyttas en nivå upp och sannolikt inte ens kommer vara närvarande fysiskt på arbetsplatsen? Och hur undviker man att den administrativa bördan ökar i en sådan organisation?

Hur ska utvecklingen av patientnära vård kunna bedrivas utan en närvarande chef? Och hur behåller vi de etablerade och välfungerande lokala samarbeten som finns på respektive sjukhus i dagsläget, om cheferna för verksamheterna flyttas bort från sjukhusen?

Multisjuka gynnas inte – tvärtom

Vi inser att det absolut kan finnas vinster med vissa former av samarbete sjukhusen emellan, men sådan samverkan går utmärkt att genomföra utan att storkliniker behöver etableras. Vad gäller våra medicinpatienter rör det sig dock i hög grad om multisjuka äldre eller patienter med exempelvis svåra hjärtsjukdomar, blodcancer eller typ 1-diabetes. För att kunna ge en värdig sjukvård till dessa patientgrupper måste de kunna garanteras fasta vårdkontakter med sjukvårdspersonal som är väl insatta i deras problematik. De ska inte riskera att bli skickade till det sjukhus där köerna råkar vara kortast för tillfället. Sådan sjukvård skulle vara patientosäker och ovärdig.

De ska inte riskera att bli skickade till det sjukhus där köerna råkar vara kortast för tillfället. Sådan sjukvård skulle vara patientosäker och ovärdig.

Vi ställer oss frågande till den dialog som Martin Rösman säger sig ha fört med nuvarande verksamhetschefer samt fackliga företrädare. Hur kan man anse det vara en dialog när det egentligen rör sig om ensidig information om redan fattade beslut? Och varför gör man en riskanalys när beslutet redan är fattat?

Gör något åt grundproblemet

Vi hoppas att förvaltningsledningen lyssnar på yrkesföreträdarna, förstår riskerna och backar från det ogenomtänkta beslutet att slå ihop klinikerna. Varför inte i stället ändra fokus och göra en storsatsning kring huvudproblemet inom sjukvården i dag – alla stängda vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen?

Satsa på att förbättra sjuksköterskornas arbetsvillkor och lön, och öppna upp alla stängda vårdplatser

Satsa på att förbättra sjuksköterskornas arbetsvillkor och lön, och öppna upp alla stängda vårdplatser. Tänk om Sjukhusen i Väster kunde bli en föregångare inom detta område.

Lars Bohlin

Delér Shakely

Martin Stenson

medicinkliniken i Kungälv