I stället borde miljarderna användas till att åtgärda underhållsskulden som beror på att renovering har skjutits upp 20 - 30 år. Eller tycker vi det är acceptabelt att barn ska växa upp i mögelskadade kök och badrum, samtidigt som staten bostadscurlar höginkomsttagare i ägt boende som med rot-avdrag kan byta funktionsdugliga kök för de vill ha ny design, skriver debattören. Bild: 	Janerik Henriksson/TT
I stället borde miljarderna användas till att åtgärda underhållsskulden som beror på att renovering har skjutits upp 20 - 30 år. Eller tycker vi det är acceptabelt att barn ska växa upp i mögelskadade kök och badrum, samtidigt som staten bostadscurlar höginkomsttagare i ägt boende som med rot-avdrag kan byta funktionsdugliga kök för de vill ha ny design, skriver debattören. Bild: Janerik Henriksson/TT

Sluta dubbelbeskatta hyresgäster och sponsra bostadsägare

Bostadsbristen kan åtgärdas genom att bygga nya prisvärda hyresrätter, för det är sådana som saknas, inte bostadsrätter. Dock bör byggnationen finansieras av alla kommuninnevånare via skattsedeln, inte genom skenande hyresnivåer i kommunala bostadsbolag. Som bostadsrättsinnehavare betalar jag gärna via skattsedeln, skriver Anita Blixt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Som det ser ut i dag är Göteborgs hyresgäster kommunens kassako. Efter differentiering får en normal trerumslägenhet en hyreshöjning på cirka 550 kronor i år, nästa år blir det ännu värre enligt bolagens utsagor.

Över tid har en borgerlig majoritet i Göteborgs kommun dubbelbeskattat hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen. Först kommunal skatt och sedan via hyran i vinstrika kommunala fastighetsbolag.

Hyresgäster i kommunala bolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder) har via hyran stått för 3,5 miljarder som de kommunala fastighetsbolagen använder till sociala insatser. Samhället ska ge barn och unga lika förutsättningar att klara skolan, möjlighet till meningsfull fritid, till sommarjobb och till föräldrastödjande insatser men dessa insatser bör samtliga kommuninnevånare bidra med via skattsedeln oavsett om de bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

Kontentan är att hyresgäster i de kommunala bolagen finansierar höginkomsttagares bostäder för endast de som sålt en bostad har råd att köpa en nyproducerad bostadsrätt

Ytterligare 7,5 miljarder i hyreshöjningar ska finansiera nybyggnation, tyvärr mest exklusiva bostadsrätter och dyra hyresrätter som ingen vanlig löntagare har råd att efterfråga. Kontentan är att hyresgäster i de kommunala bolagen finansierar höginkomsttagares bostäder för endast de som sålt en bostad har råd att köpa en nyproducerad bostadsrätt.

I stället borde miljarderna användas till att åtgärda underhållsskulden som beror på att renovering har skjutits upp 20 - 30 år. Eller tycker vi det är acceptabelt att barn ska växa upp i mögelskadade kök och badrum, samtidigt som staten bostadscurlar höginkomsttagare i ägt boende som med rot-avdrag kan byta funktionsdugliga kök för de vill ha ny design?

Politisk fråga

Problematiken med skenande hyreshöjningar kvarstår. De årliga hyresförhandlingarna ska enligt den svenska modellen skötas av parterna Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och tanken är att politiska partier inte ska intervenera. Men rätten till bostad med rimlig köpkraft efter hyran är betald måste göras till en politisk fråga precis som höga livsmedelspriser och löner som är så låga att de inte går att leva på. Årets förhandling i Göteborgs kommunala bostadsbolag resulterade i att redan dyra lägenheter fick fantasihyror. Den här utvecklingen hotar köpkraften för landets tre miljoner hushåll för att fastighetsägarnas vinster ska hållas intakta. Detta är en mycket oroväckande utveckling.

Hem & Hyra rapporterar att de privata hyresvärdarna sammanlagda vinst ökande från 25 miljarder 2020 till 74 miljarder 2021. Vad säger Hyresgästföreningen efter årets misslyckade förhandlingsomgång; är det inte dags att börja opinionsbilda och organisera motstånd eller går vi mot en bostadspolitik som rådde på 1900-talets början då barnfamiljer och låg- och medelinkomsttagares bohag slängdes ut på gatan när värden godtyckligt höjde hyran.

Anita Blix, bostadsrättsinnehavare