Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Glöm inte i sparivern att medicinska sekreterare har en nyckelroll för att vården ska fungera, skriver Jonas Ericsson, Vision. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Privat

Sluta dra ner på administrativ personal i vården

Tar vi bort den vårdnära administrationen hamnar de administrativa uppgifterna i stället på vårdpersonalen som får släppa sina vårduppgifter för att göra uppgifter de inte är utbildade för, skriver Jonas Ericsson, Vision.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Medicinska sekreterare är administrativa proffs och nyckelpersoner för att hålla ihop vården. De avlastar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera i deras administrativa uppgifter och frigör tid så att de patientnära yrkesgrupperna kan ägna sig åt patienterna. Om patienterna ska få mer tillgänglig vård måste de administrativa arbetsuppgifterna läggas på fler medicinska sekreterare och inte vårdpersonal.

Om patienterna ska få mer tillgänglig vård måste de administrativa arbetsuppgifterna läggas på fler medicinska sekreterare och inte vårdpersonal

Medicinska sekreterare i regionen har en lägre genomsnittlig månadslön än personer med enbart gymnasieutbildning detta trots en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning. Utan en satsning på lön och moderna arbetsvillkor riskerar kompetensbristen att öka – vilket i slutändan drabbar patienterna i Västra Götalandsregionen.

Vision har talat med Paula Linna, medicinsk sekreterare inom vuxenpsykiatrin.

Paula berättar att sekreterare sköter det mesta runt patienten. De möter som första person patienten i receptionen, sköter administration före, under och efter patientbesök, journalhantering, telefonkontakter, statistik och tidbok. Utöver detta hanterar de även beställningar, fakturor och behörigheter. Likväl är det när sparbeting kommer ofta de som ska spara för att administration inte är viktigt.

Ohållbart alternativ

Hur går detta ihop ekonomiskt? Om medicinska sekreterare försvinner får läkare, sköterskor och annan vårdnära personal sköta deras arbetsuppgifter. Det skulle ge både sämre kvalitet, ökade kostnader och mindre tid för att vårda och behandla patienter, vilket borde vara vårdpersonalens huvudsyssla, enligt Paula.

Med ansträngda budgetar i sjukvården hörs ropen på att vi måste minska administrationen

Med ansträngda budgetar i sjukvården hörs ropen på att vi måste minska administrationen. Som företrädare för våra medicinska sekreterare blir jag bestört av att man med sådan naivitet tror sig lösa sina sparkrav. Tar vi bort den vårdnära administrationen hamnar de administrativa uppgifterna i stället på vårdpersonalen som får släppa sina vårduppgifter för att göra uppgifter de inte är utbildade för. Och vi får en vård med lägre effektivitet till en högre kostnad. Så glöm inte i sparivern att medicinska sekreterare har en nyckelroll för att vården ska fungera.

Så glöm inte i sparivern att medicinska sekreterare har en nyckelroll för att vården ska fungera

Vision ser medicinska sekreterare som ett viktigt framtidsyrke. Tyvärr tvekar många att söka sig till regionen eftersom lön och status är låg. Detta samtidigt som bristen i regionen ökar med stora pensionsavgångar framöver.

Jonas Ericsson, ordförande Vision Västra Götalandsregionen