Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det står ingenstans i skolförordningen att kommuner måste finansiera sina skolor med skolpeng per elev, skriver debattören. Bild: Stian Lysberg Solum/TT, Severus Tenenbaum
Det står ingenstans i skolförordningen att kommuner måste finansiera sina skolor med skolpeng per elev, skriver debattören. Bild: Stian Lysberg Solum/TT, Severus Tenenbaum

Sluta basera skolpengen på antal elever – inför klasspeng

Med en klassbaserad skolpeng kan Göteborgs grundskolor få en mer stabil ekonomi och därmed bättre förutsättningar att ge eleverna det stöd de behöver. Det går inte att utveckla en skola långsiktigt när finansieringen som nu är kortsiktig, skriver Linnea Lindquist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs grundskolenämnd har gett grundskoleförvaltningen i uppdrag att inför budget 2022 utreda förutsättningarna för att införa en resursfördelningsmodell som baserar sig på klasspeng. Det är ett initiativ jag välkomnar.

Vi finansierar den kommunala skolan utifrån ett felaktigt antagande, nämligen att skolans kostnader ligger per elev. Det gör den inte, en skolas kostnader består till 90 procent av lokal- och lönekostnader vilket är fasta kostnader som inte påverkas av antalet elever i klasserna. Lokal och lönekostnader är samma oavsett om det sitter 21 eller 23 elever i klassrummen. Intäkterna är dock avsevärt lägre om jag har 21 elever i stället för 23 elever per klass.

Om en skola med 15 klasser med 23 elever per klass tappar två elever per klass när en friskola etablerar sig eller expanderar innebär det att 30 elever slutar. I pengar betyder det tre miljoner i minskad skolpeng om skolpengen är 100 000 kronor per elev och år. Då behöver rektor skära ner i verksamheten men det går inte att minska på lärartjänster eftersom det sitter kvar 21 elever i klasserna. Då måste rektor skära ner i andra delar av verksamheten. Då är det ofta skolbibliotekarien som får sluta, elevassistenter sätts i omställning, elevhälsan minskar, särskilt stöd till elever avslutas och elevgrupperna på fritidshemmet blir större.

Kompensera kommunala skolor

Med klasspeng skulle rektorn ha kvar samma skolpeng trots att två elever per klass slutat. Klasspeng innebär att rektor har samma skolpeng även om det tillkommer elever. Den ska viktas socioekonomiskt enligt samma principer som i dag och det ska finnas ett fastlagt spann vad gäller elevantal där skolpengen inte påverkas av att elever börjar eller slutar. Med klasspeng kompenseras de kommunala skolorna för den elevomsättning som uppstår som en konsekvens av bostadssegregationen.

Nuvarande lagstiftning om lika skolpeng gör att kommunala skolor är underfinansierade samtidigt som friskolor som kollektiv är överkompenserade.

Det står ingenstans i skolförordningen att kommuner måste finansiera sina skolor med skolpeng per elev. Det är bara friskolorna som ska ersättas med samma genomsnittskostnad som kommunen har för eleverna i sin verksamhet, det vill säga samma grundbelopp för kommunala och enskilda huvudmän. Det står kommunerna fritt att finansiera sin egen verksamhet med klasspeng.

Kommunerna måste ha tomma skolplatser

Problemet med skolpeng per elev är tydligt eftersom kommuner har lagstadgat utbudsansvar vilket betyder att kommuner måste erbjuda skolplacering åt alla kommunens invånare och i alla geografiska delar. Det ansvaret har inte friskolor, de kan välja hur många elever de ska ha på sina skolor och var skolan ska ligga geografiskt.

Utbudsansvaret gör att kommunerna måste ha tomma skolplatser för elever som byter skola, flyttar in i kommunen samt för att ta emot elever när friskolor stänger eller får tillståndet återkallat av Skolinspektionen. Varje tom skolplats driver upp genomsnittskostnaden per elev i den egna verksamheten. När genomsnittskostnaden per elev ökar har skolpengen ökat och då måste friskolorna ersättas eftersom vi har lagstiftning om lika skolpeng mellan huvudmännen.

Friskolorna får både eleverna och intäkterna medan kommunen står kvar med kostnaderna. Nuvarande lagstiftning om lika skolpeng gör att kommunala skolor är underfinansierade samtidigt som friskolor som kollektiv är överkompenserade.

En mer likvärdig skola

Den statliga utredaren Björn Åstrand har i “Utredningen om en mer likvärdig skola” räknat fram att friskolorna som kollektiv är överfinansierade med drygt åtta procent. Det är inte likvärdigt och därför måste vi införa Björn Åstrands förslag om differentierad skolpeng. I dag får friskolorna ersättning för ett uppdrag de inte har vilket är orimligt.

Kombinationen av klasspeng som kommuner kan besluta om och att riksdagen beslutar om differentierad skolpeng kommer leda till avsevärt bättre förutsättningar för kommunala skolor, där 85 procent av Sveriges grundskoleelever går. Det skulle ge en mer likvärdig skola värd namnet.

Med en klasspengsbaserad resursfördelningsmodell kommer Göteborgs grundskolor få en mer stabil ekonomi och därmed avsevärt bättre förutsättningar att ge eleverna det stöd de behöver för att klara grundskolan med fullständiga betyg. Det går inte att utveckla en skola långsiktigt när finansieringen är kortsiktig. Nu har Göteborg chansen att föregå med gott exempel för andra kommuner. Alla vinner på en resursfördelningsmodell där intäkterna går i takt med kostnaderna.

Linnea Lindquist, skolledare och skoldebattör

LÄS MER: Göteborg kan bli först med nytt system för skolpeng

LÄS MER: Slopa skolpengen och finansiera våra skolor rättvist