Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Jessica Gow/TT

Slopa lagen som uppmuntrar vårdnadstvister

Sedan 2006 har vi en lag i Sverige som uppmuntrar konflikt mellan föräldrar då detta kan ge rätt till ensam vårdnad av det gemensamma barnet. En genusneutral lagstiftning där normen är gemensamt föräldraskap skulle minska våld och antalet vårdnadstvister, skriver bland andra Matts Hertsberg, ordförande Pappa Barn.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I delstaten Kentucky i USA infördes i juni 2017 en ny lag om gemensamt föräldraskap, ”Shared parenting law”. Delat umgänge ska vara norm om båda föräldrarna bedöms vara lämpliga omsorgsgivare.Redan första året med den nya lagen minskade antalet vårdnadstvister och antalet anmälningar om våld i hemmet. År två med den nya lagen har trenden fortsatt.

En genusneutral lagstiftning där normen är lika vårdnad för föräldrarna kan alltså minska våld och vårdnadstvister.

I stället för att uppmuntra ett konstruktivt samarbete runt barnet premierar 2006 års lag konflikt, osämja och utestängande av en förälder

Vad gör vi i Sverige? 2006 ändrades Föräldrabalken så att konflikt mellan föräldrarna är ett skäl till ensam vårdnad. Detta innebär att den förälder som vill ha ensam vårdnad i praktiken uppmuntras till konflikt. Har man ingen konflikt går det alltid att skapa en. Lagen från 2006 har lett till att det varje dag tillkommer tio nya juridiska konflikter med barn som spelpjäser. Syftet med lagar är att stävja och lösa bråk mellan samhällsmedborgare, inte förvärra dem.

Den som skadas av dagens lag är framförallt barnet. Det handlar om extremt förhöjda risker för missbruk, sociala problem, självmord för att nämna några direkt härledbara effekter som borde få vilken makthavare som helst att agera.

Men också de föräldrar och närstående som utsätts för konflikten samt riskerar att kontakten med barnet förloras – kanske för alltid samtidigt som deras liv slås i spillror.

Lagändring nödvändig

Den svenska staten verkar i sina utredningar ha förstått orsakssambandet då man konstaterar att 2006 års reform ”antagligen varit konfliktdrivande” (SOU 2017:6). I stället för att uppmuntra ett konstruktivt samarbete runt barnet premierar 2006 års lag konflikt, osämja och stänger dessutom ut en förälder. Men steget mellan insikt och handling är långt. Den utredning som tillsattes 2014 föreslog i sitt betänkande 2017 ett antal lagändringar som skulle träda i kraft 2018.

Även om ett flertal tunga remissinstanser riktade allvarliga invändningar mot delar av SOU 2017:6 är det inte en orsak till att inte göra någonting. Vi behöver ta bort lagar som är konfliktskapande och orsakar tvist.

Barnen kan inte vänta längre.

Matts Hertsberg

ordförande Pappa Barn

Ander Fors

styrelseledamot Pappa Barn

Sverker Sikström

professor i psykologi