Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Slöjan hör inte hemma i grundskolan

Majoriteten av de kommunala förskolorna i Göteborg, Malmö och Stockholm är beredda att påtvinga barn att bära slöja. För att komma tillrätta med problemet vill vi införa ett förbud mot slöja i för- och grundskolan där eleverna fortfarande är barn och inte gamla nog att välja själva, skriver Hampus Magnusson (M), Axel Josefson (M) och Monika Beiring (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

GP har i en uppmärksammad granskning avslöjat att en majoritet, 27 av 40, undersökta kommunala förskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm är beredda att påtvinga barn att bära slöja. Horribla exempel vittnar om lärare som filmar barn för att bevisa för föräldrarna att barnet täcker sig och flickor som inte tillåts byta om inför andra barn på simskolan – ageranden som är både skrämmande, och enligt utbildningsministern, solklara brott. Detta är ett av flera fall som visar att hederskulturens förtryckande normer sprider sig i samhället och nu även på våra förskolor, dessutom under överinseende av lärarna.

Bakom varje siffra finns ett barn som får sina rättigheter kränkta och under sin uppväxt sannolikt får erfara allt fler aspekter av sitt liv hamna under släktens och religionens kontroll. Vi vet också att mörkertalet i undersökningar kring religiöst förtryck är stort. Tystnadskulturen gör det svårt att ens komma till rätta med regelrätta brott i hederns namn.

Rädsla att trampa snett

Förskollärarna själva uttrycker att de känner sig osäkra över hur långt de ska tillmötesgå religiösa påtryckningar och politikerna har nogsamt duckat från ansvar – ofta på grund av rädsla att trampa snett i diskussioner kring religionsfrihet och diskriminering. Åtgärder för att komma tillrätta med problemen i för- och grundskola, till exempel att införa ett slöjförbud, möter ofta motstånd med argumentet att regler kring klädsel riskerar att diskriminera religiösa grupper och att skolan inte ska lägga sig i hur barn väljer att klä sig.

Diskriminering och förtryck

Den naiva välviljan att inte diskriminera och kränka har tragiskt nog lett till att vi i stället låter barn och framför allt flickor bli utelämnade till just diskriminering och förtryck.

Utgångspunkten borde snarare vara att slå vakt om barns rättigheter och att låta barn vara just barn. En liten flicka kan svårligen förstå islams idéer om att blottandet av ansikte och hår per definition är fel och att det enda anständiga därför skulle vara att täcka sig med slöja. Därmed kan barn inte heller förväntas ha förmåga att fatta ett informerat beslut om att bära slöja – tvärtom har flickor som lever i en patriarkal och religiös kontext mycket svårt att säga nej till föräldrarnas påtryckningar. Här måste samhället stå upp för barnens rättigheter framför att tillåta – eller som GP:s granskning visar – sanktionera islamism och hederskultur i tidig ålder.

Vi menar att ett förbud mot slöja i förskola- och grundskola är nödvändigt för att komma tillrätta med problemen och skapa tydlighet gentemot personal, föräldrar och inte minst gentemot barnen

Att religionsfriheten på något sätt skulle rättfärdiga att barn tvingas bära slöja saknar helt grund. Europakonventionen skyddar självfallet den religiösa åsikten utan inskränkningar men den skyddar inte religionsutövning fullt ut. Lika viktig som rätten till religiösa åsikter är principen om negativ religionsfrihet – rätten att slippa bli utsatt för, eller påtvingas religiösa manifestationer och symboler. EU-domstolen har i flertalet domar fastställt att ordningsregler som medför förbud att bära religiösa symboler – såsom muslimsk huvudduk – inte utgör diskriminering så länge reglerna är neutralt formulerade och gäller lika för alla. Dessa principer har bland annat använts som stöd för att förbjuda huvuddukar i skolan i flera EU-stater, bland annat Frankrike, Belgien och nu Danmark och Norge.

Nödvändiga ändringar

Vi anser att skolan ska vara fredad från hederskultur och islamistiska påtryckningar och är djupt oroade över utvecklingen i våra förskolor som GP:s undersökning visar. Vi kommer därför att begära att personalutskottet kallas in för ett extrainsatt möte med syfte att initiera en kartläggning av problemets omfattning samt att se över nödvändiga ändringar som måste göras i stadens interna riktlinjer och arbetsinstruktioner till skolans personal.

Vi kommer även att lägga förslag på att utreda möjligheterna för genomförande av ett slöjförbud i förskola och grundskola inom Göteborgs stad. Vi menar att ett förbud mot slöja i förskola- och grundskola är nödvändigt för att komma tillrätta med problemen och skapa tydlighet gentemot personal, föräldrar och inte minst gentemot barnen. Slöja hör inte hemma i förskola/grundskola då eleverna fortfarande är barn och inte gamla nog att välja själva.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Axel Josefson (M)

oppositionsråd

Monika Beiring (M)

kandidat till kommunfullmäktige