Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Slå vakt om vår sekulära stat

Ingen ska kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker de mänskliga rättigheterna eller svensk lag. Vi måste stå upp för det sekulära och demokratiska samhället, skriver Jan Lindblom (M) och Pontus Båth (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är i dag ett av världens mest demokratiskt utvecklade länder. Det som resultat av tidigare generationers arbete för mänskliga rättigheter och friheter.

Att lära sig av historien skapar en ödmjuk insikt att inte ta vår nutid för given. En central del i vårt öppna demokratiska samhälle är att förpassa religiösa övertygelser till den privata sfären då svensk och internationell lag står över religion och trosuppfattning. Att tumma på det sekulära synsättet är att rucka på ett fundament varpå vår demokrati vilar.

Går hand i hand

Den 1 januari 2000 avskaffades statskyrkan i Sverige. En månghundraårig relation mellan stat och kyrka var till ända. Att relationen mellan stat och kyrka var på utdöende kan ses som något ofrånkomligt i takt med att vi också under de senaste århundradena har rört oss mot ett allt mer demokratiskt samhälle. Demokratisering och sekularisering går hand i hand.

Religionens inflytande i politiken minskade i och med 1700-talets upplysningstid och ideal, under 1800-talet och industrialismens ökande välstånd samt under 1900-talet då allmän rösträtt och religionsfrihetslag röstades igenom i riksdagen. Den senare innebar rätten att ansluta sig till annat samfund än Svenska kyrkan.

Får aldrig ge efter

Vi har i Sverige en lång och stolt tradition av demokratiska landvinningar. Det som en gång är vunnet kan lika lätt gå förlorat. Vi får därför aldrig ge efter för de krafter som vill göra politik och religion till en och samma affär. Oavsett vilken gud vi tror eller inte tror på, så är det vår gemensamma skyldighet att stå upp för ett sekulärt samhälle.

Angela Merkel talar om att ”våra lagar står över hederskultur, sedvanerätt och religiösa regler. Den som funnit skydd hos oss måste hålla sig till våra värderingar.” En sådan tydlighet och avstamp behöver vi även i Sverige.

Fem punkter

Ingen ska kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker de mänskliga rättigheterna eller svensk lag.

Vi föreslår därför:

* Friskolor med religiös inriktning kräver extra kontroll.

* Elever i skolan skall inte behöva möta religiösa regler som styr deltagande i undervisning.

* Religiösa attribut som täcker ansiktet hos elever eller lärare skall inte förekomma inom skolområdet.

* En lagskärpning för hatbrott och så kallade hedersbrott.

* I den ömtåliga miljön där flyktingar vistas, boende och utbildning, är det extra viktigt att våra demokratiska synsätt prioriteras och att sekulariseringen respekteras.

Jan Lindblom (M)

ordförande Moderaterna i Östra Göteborg

Pontus Båth (M)

ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg