Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Släpp in utländska byggare

Det råder brist på byggföretag i Sverige. Samtidigt gör regelverket att utländska aktörer har svårt att ta sig in på marknaden, skriver Jonas Högset på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Glädjande nog har bostadsbyggandet tagit fart det senaste året. Men trots det kommer nuvarande takt inte räcka för att nå det behov som Boverket identifierat till 710 000 nya bostäder till år 2025. Mot oss står de höga priserna, den låga konkurrensen och stora kapacitetsbristen på svensk byggmarknad. Konsekvenserna av detta märker alla de allmännyttiga kommunala bostadsföretag som får få anbud - ibland till och med inga alls – när de upphandlar nyproduktion. För Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, är det därför tydligt att vi behöver hjälp från utländska byggbolag.

Tyvärr hindras de utländska byggföretagens inträde på den svenska marknaden av krångliga kontrakt, snåriga bygg- och arbetsmiljöregler samt dokument som bara finns på svenska. De hindren måste röjas, samtidigt som vi värnar de svenska reglerna på arbetsmarknaden. Sabo bedömer att det är möjligt.

Vi har tillsammans med ett antal medlemsföretag besökt byggföretag i Tyskland, Polen och Baltikum. Syftet är att locka dem till Sverige. För oss är det mycket viktigt för att vi ska kunna bygga bostäder till hyror som fler har råd med. Men i de intervjuer som journalisten Fredrik Karlsson gjort med sju av byggföretagen på Sabos uppdrag framkommer flera hinder. Rapporten presenteras den i dag och vi kan konstatera att den svenska byråkratin är för komplicerad. De utländska byggföretagen efterfrågar samlad, lättillgänglig information på engelska. De önskar även att regeringarna i Norden ska ta fram gemensamma byggregler.

Sabo har inom den nordiska bostadsorganisationen NBO tagit fram en rapport om sådana gemensamma byggregler. Det arbetet fortsätter vi driva. Vi kommer även inom vårt upphandlingskoncept Kombohus Flex göra det möjligt att ta in engelsktalande platschefer och arbetsledare.

Vi uppmanar den svenska staten att ta fram information, checklistor och guider på engelska, specialanpassade till byggbranschens aktörer. Materialet bör samlas på den webbportal som regeringen planerar för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare och vi anser att Kommerskollegium ska ta ansvar för den.

Sabo ska göra vad vi kan för att röja handelshindren, öka antalet anbud och värna de svenska reglerna på arbetsmarknaden. Nu är det dags för fler att göra vad de kan. Bostadsbristen angår oss alla.

Jonas Högset
ansvarig för nyproduktion på Sabo