Skyll inte på strejkrätten

I stället för ensidigt ta ställning för en privat utförare och dennes önskemål i om lagändringar bör kommunpolitiker ta kontakt med hamnarbetarnas fackliga organisationer och uppmuntra förhandlingar mellan parterna i konflikten, skriver Patrik Helgeson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs hamn befinner sig i dag i en situation som för bara några år sedan hade verkat otänkbar. Stadens ekonomi går på högvarv, företag vill skeppa och ta emot fler varor via Göteborg och Älvsborgshamnen ökar sina volymer. Samtidigt utnyttjas inte containerterminalen i Skandiahamnen utifrån sin fulla kapacitet.

Trots att hamnarbetarnas åtta timmar långa strejk och arbetsgivarnas 371 timmar långa lockout är avslutad sedan mer än ett halvår tillbaka har det inte skett någon verklig vändning. Ändå riktas inga krav från ledande socialdemokrater och moderater mot den danskägda operatören APM Terminals som i tjugo år framåt har kontrakt för att sköta containerterminalen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och Göteborgs hamns ordförande Ulrica Messing (S) har valt att ansluta sig till den kampanj som Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna länge har drivit för att inskränka strejkrätten. I Dagens Industri 7/1 välkomnar de arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) utspel om att strama åt strejkrätten och uppmanar regeringen att påskynda utredningen om förändrad lagstiftning.

Det är naivt att tro att det går att lagstifta om inskränkt strejkrätt enbart för Hamnarbetarförbundet.

De skriver vidare:

”Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer. Det kan göras genom förhandlingar eller genom den lagstiftning som på arbetsmarknadsministerns initiativ nu utreds”.

Uttalandet går stick i stäv med den svenska avtalsmodellen.

Kommer inte att lösa hamnens problem

Grunden för den svenska avtalsmodellen är att arbetsgivarna köper fredsplikt i utbyte mot ett avtal som garanterar goda arbetsvillkor. Om arbetsgivaren försöker sänka sina kostnader genom att teckna billigare avtal med särskilda fackliga organisationer kan andra fackliga organisationer tillgripa stridsåtgärder för att förhindra sådan lönedumpning. Det är naivt att tro att det går att lagstifta om inskränkt strejkrätt enbart för Hamnarbetarförbundet. Det kommer heller inte att lösa de problem som containerterminalen brottas med.

Om ledande kommunpolitiker vill åtgärda den allvarliga situationen som nu har uppstått bör de släppa prestigen och agera konstruktivt. I stället för ensidigt ta ställning för en privat utförare och deras önskemål om lagändringar bör kommunpolitiker ta kontakt med hamnarbetarnas fackliga organisationer och uppmuntra förhandlingar mellan parterna.

Patrik Helgeson (V)

1:e vice ordförande SDN Västra Hisingen