Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi ser en stor fara när samhället å ena sidan försöker klargöra att svensk lag ska gälla och det å andra sidan finns nivåer i det offentliga Sverige som understödjer att personer bryter mot lagen och uppehåller sig i Sverige illegalt, skriver Hampus Magnusson (M).

Skuggsamhället växer med stöd till papperslösa

De rödgrönrosa vill genom nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning ge pengar till insatser till ”papperslösa”. Det tycker vi moderater är helt fel väg att gå. Dels för att det skickar helt fel signaler om hur vi ser på vårt migrationssystem, men också för att den bästa hjälpen man kan ge till den som befinner sig i Sverige olagligt är genom ett återvändande till hemlandet, skriver Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning som till nämndens möte den 22 augusti på uppdrag från de rödgrönrosa föreslår att det ska ingås en överenskommelse om så kallat ”idéburet offentligt partnerskap”. Det handlar om ett antal projekt som kostar närmare miljonen. Medlen ska gå till olika former av insatser till asylsökande och ”papperslösa”.

Göteborgs stad har tidigare antagit följande definition av ”papperslösa”: ”Med ”papperslös” avses en person som befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I denna grupp ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt efter tre månaders vistelse i landet.” Det handlar alltså om människor som av olika skäl inte har rätt att befinna sig i Sverige.

Stödinsatserna som föreslås inkluderar bland annat hjälp med mat, transport och fritidssysselsättning och kommer att utföras av ett antal frivilligorganisationer verksamma i Göteborg.

Det skuggsamhälle som håller på att växa fram i Sverige med människor som av olika skäl befinner sig i landet utan tillstånd är oacceptabelt. Förvisso kan det vara människor som befinner sig i ett svårt utsatt läge men å andra sidan måste uppsatta lagar och regler som beslutats i demokratisk ordning gälla alla.

Svår situation

Eftersom de lever utanför det ordinarie samhället är de i en svårt utsatt situation där de ofta tvingas bo med svartkontrakt och arbeta till slavlöner och under slavliknande förhållanden – ofta i en stark beroendeställning eller i värsta fall med koppling till kriminella. Det är ett skuggsamhälle som vi med krafttag måste arbeta för att få bort.

En viktig grundsten i svensk migrationspolitik måste vara att endast den som legalt sökt att få stanna i Sverige och fått tillstånd till detta också får göra det. Övriga ska skyndsamt efter beslut, eller efter att tiden då de får stanna i landet löpt ut, lämna landet.

Argumenten för att ge hjälp till dessa grupper är humanitära. Men även om avsikten är god kan effekten dessvärre bli motsatt – det offentliga bör inte understödja att ett parallellt skuggsamhälle växer fram. Tvärtom bör i stället samtliga samhällsinstanser aktivt arbeta för att rådande lagar och regler gäller, också i Göteborgs stad.

Förvaltningen menar i sitt förslag att det kan vara svårt att urskilja vem som är asylsökande och vem som är ”papperslös”. Och så är det absolut. Men att uppmärksamma den risken är en sak, det är en annan att aktivt inkludera ”papperslösa” som målgrupp för stödet.

Bra ge asylsökande tidigt stöd

Vi tycker det är bra att ge stöd till människor som söker asyl i Sverige och väntar på beslut. Internationella erfarenheter, bland annat från Tyskland, visar att vinsten av att tidigt få stöd att integreras i samhället är större än de pengar som läggs på människor vars asylansökan sedan avslås.

Men vi menar att överenskommelserna med de idéburna organisationerna bör se annorlunda ut. I stället för inriktningen att ge samma stöd åt ”papperslösa” som asylsökande bör arbetet mot de ”papperslösa” helt och hållet inriktas på att hjälpa Migrationsverket och gränspolisen i att få till ett återvändande.

Det är en uppenbar skillnad mellan de som är asylsökande som valt att underkasta sig den asylprövning vi i demokratisk ordning tagit i Sverige, och de som på olika sätt valt att utan tillstånd uppehålla sig i Sverige.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd