Just nu flyttar man runt problemen med koldioxidutsläpp och man gömmer sig bakom retoriska kullerbyttor som ”fossilfritt” och ”biobränslen”. Ett exempel är fjärrvärmen, skriver debattören.
Just nu flyttar man runt problemen med koldioxidutsläpp och man gömmer sig bakom retoriska kullerbyttor som ”fossilfritt” och ”biobränslen”. Ett exempel är fjärrvärmen, skriver debattören. Bild: Per Wahlberg

Skrota meningslösa miljöplaner – bygg minikärnkraftverk

I dagarna klubbas Göteborgs miljö- och klimatprogram igenom. Alla partier står bakom utom Sverigedemokraterna. Vi hade kunnat sitta tysta och låta programmet gå igenom, men vi har egna förslag. Mer radikala men samtidigt mer realistiska, skriver Björn Tidland (SD), kommunfullmäktigeledamot.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi vill att Göteborgs ska ha en vision: Göteborg stad har inga koldioxidutsläpp från transporter och energiproduktion.

Vad är det för radikalt med det, och vad skiljer det sig från de övriga partiernas visioner?

Jo, de andra använder begreppet ”förnybar energiproduktion” vilket innebär att man kan fortsätta att släppa ut miljontals ton med koldioxid genom att förbränna kolväten som kommer från våra skogar istället för fossila bränslen. Är det ett smart sätt att använda vår värdefulla skog? Att bränna upp den?

Alla utsläpp av koldioxid måste värderas lika och inte delas in i goda och onda klimatgaser. Just nu flyttar man runt problemen med koldioxidutsläpp och man gömmer sig bakom retoriska kullerbyttor som ”fossilfritt” och ”biobränslen”. Ett exempel är fjärrvärmen. Just nu förser spillvärme från raffinaderierna och sopförbränning staden med varmvatten. Samtidigt säger man att man ska ställa om till fossilfritt. Då planerar man att bygga gigantiska anläggningar för förbränning av skogsavfall. Det kommer att bli dyrt och koldioxidutsläppen kommer inte att minska. Samtidigt säger man i miljöplanen att andelen skog ska öka. Det går liksom inte ihop, man kan inte äta kakan och samtidigt ha den kvar.

ANNONS

Våga tänka nytt

På sikt kommer raffinaderierna minska sin verksamhet allteftersom fler köper elbilar, men eftersom det är osäkert om detta tar 10 eller 30 år så kan man inte sätta upp mål redan för 2030. Så länge raffinaderierna är i drift så kommer de att producera spillvärme som kan utnyttjas till fjärrvärme, detta är ekonomisk realpolitik. Man måste även jobba offensivt genom att utnyttja värmelagring, bättre reglerteknik och värmepumpar som utnyttjar fjärrvärmen bättre. På sikt ser SD stora möjligheter med fjärde generationens kärnkraft, ett område där Sverige ligger i framkant genom vår egen Janne Wallenius. Det är fullt möjligt att förse fjärrvärmenätet med varmvatten från dessa kraftverk. De är billigare, säkrare och man använder utbränt kärnbränsle, som det finns gott om i våra bergrum. Detta är smart återvinning och det är cirkulär ekonomi, fast på en helt annan nivå än vad de andra partierna lyckas prestera.

Sälj inte ut stadens fordon

Ett annat område där SD har mer realistiska idéer är frågan om stadens bilar. En stor det av utsläppen i Göteborg kommer från fordon med förbränningsmotorer som har dålig verkningsgrad och på sikt måste ersättas med elmotorer. Ett generalfel som finns i Göteborgs planer för stadens fordon är att man ska ställa om till biobränslen som stäpper ut lika mycket koldioxid som en bensinbil. Ett problem som man helt ignorerar när man planerar att ersätta fullt fungerande fordon är de globala utsläppen. Sverige exporterar hundratusentals begagnade bilar varje år som kommer att släppa ut lika mycket koldioxid fast i ett andra länder. Man kan ju undra hur man tänker egentligen? Fina siffror i Göteborg, men globalt har man inte åstadkommit någonting, man flyttar bara runt problemet. Det vore mer logiskt att använda de fordon som finns tills det är dags att återvinna dem i det kretslopp som man benämner cirkulär ekonomi. Ekonomi och logik är tyvärr inte miljörörelsens starka sida.

ANNONS

Bygg för framtiden

Ett annat område där man helt saknar visioner är hur man ser på framtidens bostäder. Sverigedemokraterna anser att man måste planera nya bostäder med södervända tak och en kvartersstruktur som optimerar effektuttag av solceller. Dessa idéer har inte fått gehör, istället har man startat ett korståg mot betong som man anser vara dåligt för miljön. Nu ska man bygga i trä. Ett hus kan stå i hundratals år och klimatavtrycket av lite betong är därför ytterst marginell. Däremot kommer uppvärmning av bostäder även i framtiden att kräva mycket energi och man måste fokusera på det.

Ha visioner om ett Göteborg fritt från klimatgaser och satsa långsiktigt på koldioxidfri energi. Symbolpolitik och program och planer som bara flyttar runt problem leder ingen vart, de kostar bara pengar.

Björn Tidland (SD), kommunfullmäktigeledamot

ANNONS