Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Skandalskola. Uppgifterna om Vetenskapsskolan i Göteborg är upprörande. Det är också orimligt att samhället ska behöva förlita sig på bloggare för att få fram dessa kopplingar, skriver debattörerna.

Skolan ska inte vara ett drivhus för islamism

Att personal på Vetenskapsskolan i Göteborg enligt uppgifter stödjer IS propaganda och har nära kopplingar till förespråkare för militant islamism är ytterst problematiskt. Liknande problematik finns också bland religiösa friskolor. Skolinspektionen måste därför få ett särskilt uppdrag att granska skolor som drivs av trossamfund eller har en nära koppling till sådana. Och personer som sprider anti-demokratiska budskap i skolan måste bort, skriver Christer Nylander (L) och Gulan Avci (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolan får inte vara en plats där odemokratiska åsikter och våldsförhärligande ideologier sprids och får fotfäste. Skolan ska heller inte vara en plats för rekrytering av unga terrorister till radikala grupperingar. Skolan ska vara en oas av frihet där man fostras i synen på demokrati och alla människors lika värde. Mot denna bakgrund finns en del uppgifter att oroa sig över som tyder på att radikal islamism och rekrytering till islamistiska våldgrupper pågår i svenska skolor.

Göteborg är en stad med stora utmaningar kopplat till rekrytering av unga till IS (Islamiska Staten) och i staden finns flera forum där islamismen gror. Göteborg är den kommun i Sverige varifrån flest unga åkt till Syrien för att ansluta sig till IS. Från politiskt håll har man sent omsider förstått problemens omfattning. Kommunen har antagit en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, anställt samordnare av arbetet mot våldsbejakande extremism och utbildat 6 000 anställda inom kommunen i ämnet.

En central del i rekryteringen och i spridningen av islamismen är skolan. Där finns unga individer som är lättövertygade om islamisternas falska propaganda. Som politiker med ansvar för skolfrågor krävs det att vi fortsätter att vända på stenar och komma med förslag som gör skolan till en oas av frihet, och inte låter det vara en arbetsförmedling för terrorister. Vi politiker behöver göra mer.

Stödjer IS propaganda

Vi blev upprörda när vi i början av veckan tog del av ett blogginlägg (sophieswordblog.wordpress.com) som granskat Vetenskapsskolan i Göteborg och skolans kopplingar till Sveriges förenade muslimer. I blogginlägget framkommer att flera ur personalen stödjer IS propaganda. Detta är ytterst problematiskt och det är orimligt att samhället ska behöva förlita sig på bloggare för att få fram dessa uppgifter och för att få bort extremister som verkar i svenska skolor.

Vetenskapsskolan är på pappret ingen religiös friskola. Men liknande problematik finns bland religiösa friskolor. För att behålla legitimiteten för religiösa friskolor krävs att vi från politiskt håll tydligare får bort personer som sprider anti-demokratiska budskap i skolan.

Särskild granskning nödvändig

Skolinspektionen bör ges ett särskilt uppdrag att granska friskolor som drivs av trossamfund och/eller har en nära koppling till sådana. Detta för att tydligare kunna avgöra vilka skolor som inte uppfyller de demokratiska grundvärderingar som det i dag ställs krav på för att bedriva friskolor.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) genomför just nu en översyn av statens stöd till trossamfund. Hon har tillsatt en särskild utredare i syfte att ”säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov”. Utredningens direktiv tar inte särskilt upp samfundens möjlighet att genom de statliga bidragen till trossamfunden kunna vara huvudman för skolor, men vi menar att det är fullt rimligt att kräva att regeringen i ett tilläggsdirektiv också utreder vilka ekonomiska band som bör finnas mellan trossamfund som erhåller statligt stöd och som också driver friskolor på religiös grund.

I direktiven sägs att stödet inte har setts över sedan kyrkan skildes från staten vid sekelskiftet och att utredningen ska återkomma med tydligare och skärpta krav på demokratiska värderingar bland samfunden jämfört med i dag. Alice Bah Kuhnke konstaterar också i direktiven att demokratikraven på trossamfund är svagare än de som ställs på andra organisationer som erhåller statligt stöd och att det ska göras tydligt att samfund som inte omfattas av dessa värderingar inte ska erhålla statligt stöd.

Ska vara en fristad

Skolan ska vara en fristad – fri från ensidig religiös och partipolitisk propaganda – där de grundläggande värderingarna om frihet och demokrati ska råda. Det är därför orimligt att radikala politiska och religiösa grupper oavsett om det är öppet eller dolt ska kunna använda skolan som plattform för rekrytering eller propaganda. Samhället måste kunna skydda elever från otillbörlig påverkan. Det är därför viktigt att samhället ges redskap att aktivt motverka sådan påverkan och att statligt stöd till skolor och trossamfund som ägnar sig åt detta kan dras in.

Christer Nylander (L)

gruppledare för Liberalerna i riksdagen

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala kvinnor