Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hampus Magnusson (M), oppositionsråd Göteborg.

Skippa social housing – sänk kostnaderna i stället

Den rödgröna lösningen till de höga hyrorna är social housing. Det är något vi aldrig kommer att acceptera. Vi vill i stället angripa grundproblemet – de höga byggkostnaderna. Först då kan vi ge alla en rimlig boendekostnad, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefsson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg befinner sig i en stark tillväxtfas. Många vill bosätta sig eller etablera sin verksamhet i staden. Detta är mycket positivt för alla oss som bor och verkar i staden. Göteborgs stad försöker nu möta detta med betydande investeringar i ny infrastruktur, bostäder och verksamhetslokaler. Enligt Business Region Göteborgs prognoser kan det komma att investeras 1 000 miljarder kronor här fram till 2035.

Men trots att det finns stora behov av såväl bostäder som kontorsytor och trots att det finns idéer och kapital för att förverkliga idéerna står nivåerna på byggande och stampar i Göteborg. Det har bara byggts cirka 2 500 bostäder årligen de senaste åren samtidigt som 8 000–10 000 flyttar in till Göteborg per år. Enligt stadens egna beräkningar uppskattas bostadsbristen nu till någonstans mellan 12 000 och 20 000 bostäder. Byggtakten borde alltså vara minst det dubbla för att klara nuvarande och framtida behov.

Politik för fler billiga bostäder

Förutom de bristande byggvolymerna så är de höga byggkostnaderna ett stort problem som medför att många som står utanför bostadsmarknaden inte har råd att skaffa sig en ny bostad.

Vi moderater har därför i tre motioner som kommer upp till kommunfullmäktige nu på torsdag den 23 november föreslagit en rad åtgärder för att öka byggtakten och minska byggkostnaderna för att få fram fler bostäder till en rimlig hyra.

Det första förslaget handlar om att strategiskt arbeta för att locka hit fler utländska byggaktörer för att skapa en större byggkapacitet. Detta är något som både kommunala förvaltningar och privata byggherrar lyfter fram som ett stort problem och vi anser att detta är avgörande för att lyckas genomföra planerade investeringar. Att få hit fler utländska byggaktörer handlar inte bara om att få hit fler byggjobbare utan också om att få hit utländsk kompetens kring projektledning och byggplanering och att få hit kapacitet tidigare i processen, helst redan på detaljplanestadiet.

Sänker byggkostnaderna

Det andra förslaget handlar om att på olika nivåer arbeta för att sänka byggkostnaderna för att få till rimliga hyresnivåer. Göteborg bör vara en föregångare i detta arbete och arbetet bör genomsyra allt som staden gör. Till exempel vill vi att nationella regelverk ska vara standarden i Göteborg och att alla egna policyers och regelverk ska vara frivilliga för byggherrarna. Detta skulle till exempel underlätta för olika standardhuskoncept att etableras sig i Göteborg. Vidare vill vi att alla icke lagstyrda kommunala avgifter ska minimeras eller avskaffas. Till exempel har vi i dag en obligatorisk avgift på en procent av byggkostnaden som ska användas till konstnärlig utsmyckning och som vi anser ska vara frivillig för byggherren.

Fler aktörer på marknaden

Det tredje förslaget handlar om att förenkla och underlätta marktilldelningen i Göteborg för att släppa in fler aktörer på marknaden. Det ska ske genom att så kallat ”öppet anbudsförfarande”, det vill säga att alla aktörer som är intresserade ska ges möjlighet att bjuda på byggmark i Göteborgs Stad. I dag fördelas mycket mark genom direktanvisningar som vare sig skapar transparens eller gynnar små aktörer.

För att driva på byggaktörerna vill vi också pröva att använda en modell där staden fördelar ut kommunal mark till byggare utifrån produktionskostnaderna. Detta har med framgång prövats i andra kommuner och där man genom nya arbetssätt och innovationer har lyckats att får ner byggkostnaderna.

Motionen om att arbeta strategiskt med utländska byggaktörer har fått stöd i kommunstyrelsen men förslagen om att sänka byggkostnaderna och arbeta med öppen marktilldelning fick tyvärr inte stöd. Att vi i staden nu ska arbeta mer aktivt med att få fler byggaktörer hit är givetvis positivt, men det är samtidigt beklagligt att de rödgröna inte vill prioritera arbetet med att få ner byggkostnaderna och öka marktillgången.

Den rödgröna lösningen till de höga hyrorna är social housing och det är något som vi aldrig kommer att acceptera. Vi vill istället angripa grundproblemet, det vill säga de höga byggkostnaderna, för att kunna ge alla en rimlig boendekostnad.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd Göteborg

Axel Josefson (M)

ledamot i byggnadsnämnden Göteborg