Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Charlotte Rydh och Per Leander, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.
Charlotte Rydh och Per Leander, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

Skatteavdrag för gåvor främjar demokratin

De flesta som ger pengar till frivilligorganisationer är "vanliga" människor som vill göra skillnad. Utvidga förslaget om gåvoavdrag till att gälla alla allmännyttiga ändamål, inte bara organisationer som stödjer forskning eller social hjälpverksamhet, skriver Charlotte Rydh och Per Leander, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Gåvoavdrag, 12/4 och 17/4

”Klyftor löses inte med gåvoavdrag” skriver Ulla Andersson (V) och Tony Haddou (V) i en replik till KD:s förslag till skatteavdrag för gåvor till frivilligorganisationer.

Vi tror inte heller att ett gåvoskatteavdrag skulle ta bort klyftorna i samhället. Däremot skulle det främja demokrati, mångfald och social utveckling.

Finns ingen motsättning

Att människor ger pengar till ideella organisationer står på inget sätt i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom utgör det ett komplement och kan fungera som ett bidrag till en demokratisk samhällsutveckling. Ideella organisationer bidrar starkt till mångfald, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, djurskydd och socialt arbete.

Sverige är på många sätt unikt genom att människor här både har en stark vilja att betala skatt för ett fungerande välfärdssamhälle och en vilja att bidra genom att ge pengar till ideella organisationer.

Både KD och V har traditionellt värnat de mest utsatta i samhället. Vi hoppas att ni kan mötas också i den här frågan och stödja den breda folkliga filantropin.

Men, det finns svagheter i det liggande förslaget om skatteavdrag för gåvor. Där gynnas bara organisationer som stödjer forskning eller social hjälpverksamhet. FRII vill att alla allmännyttiga ändamål skall bli avdragsgilla.

Viktigt engagemang

I dag kämpar politiker och myndigheter med hur vi ska uppnå FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Ideella organisationer och deras givare bör inkluderas mer för att Sverige ska kunna nå de målen. Detta engagemang är en viktig del i samhällsbygget och kan förstärkas genom en avdragsrätt för gåvor som främjar alla allmännyttiga ändamål.

Vi vill också att kravet på minst 200 kronor per gåvotillfälle tas bort. I dag ger människor i genomsnitt drygt 100 kronor åt gången. De gåvorna och det engagemanget är viktiga och bör omfattas av möjligheten till avdrag. Det är inte rika som skänker mest, det är de ”vanliga” människorna som vill göra skillnad i samhället med de resurser de har.

Det skapar en inkluderande samhällsutveckling och ger förutsättningar för ett bredare engagemang om alla allmännyttiga ändamål blir avdragsgilla och beloppsgränserna sänks.

Både KD och V har traditionellt värnat de mest utsatta i samhället. Vi hoppas att ni kan mötas också i den här frågan och stödja den breda folkliga filantropin. Det vi önskar mest av allt är en tvärpolitisk samsyn. Låt Sverige bli en modern demokrati där allt engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för en hållbar framtid uppmuntras. Oavsett om människor visar det genom frivilligarbete, medveten konsumtion, politiskt engagemang eller gåvor.

Charlotte Rydh

generalsekreterare

Per Leander

ordförande

Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII