Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Flexibla bemanningslösningar, som i dag missbrukas och används näst intill slentrianmässigt, håller på att urholka arbetsgivaransvarets betydelse och bör ifrågasättas, skriver Clara Karpfors och Marlene Sandblom.

Skapa vettiga arbetsvillkor för oss konsulter

Vi minns alla den charmiga reklamen om Nisse på Manpower, där akuta behov inte längre var ett problem eftersom snabb assistans plötsligt gjorts tillgänglig. Nu, 25 år senare, ser vi att bemanning används som en strategi snarare än en tillfällig lösning där Nisse och hans kollegor alltid kommer i kläm, skriver Clara Karpfors och Marlene Sandblom.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

2016 omsatte bemanningsbranschen 31,4 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 19 procent från året innan. Med löften om goda möjligheter att skaffa nya erfarenheter, kompetensutvecklas och utöka sitt nätverk låter bemanningsbranschen som en dröm. Vi minns alla den charmiga reklamen om Nisse på Manpower, där akuta behov inte längre var ett problem eftersom snabb assistans plötsligt gjorts tillgänglig. Nu, 25 år senare, ser vi dock att bemanning används som en strategi snarare än en tillfällig lösning. Men när kundnyttan är affären, och produkten är en konsult, vad händer då med arbetsgivaransvaret?

Övermänsklig profil

Vi som skriver denna artikel är båda yrkesverksamma inom HR och har mångårig erfarenhet av att arbeta som tjänstemannakonsulter genom bemanningsföretag. Denna anställningsform ställer krav på att vara ”konsultmässig”, en närmare övermänsklig profil som specificeras i anställningsavtalet.

Du lönesätts efter din förmåga att bland annat vara neutral vid konflikter, delaktig i relation mot kund och medvetet sälja in bemanningsföretaget, hantera olika situationer ur bemanningsföretagets perspektiv, samtidigt som du ska vara lyhörd för arbetsplatsens kultur och vara långsiktigt engagerad i ett kortsiktigt uppdrag.

”Konsulthatten”, som denna konsultprofil ofta kallas, blir ett medel för att möjliggöra och säkerställa en god kundrelation. Det är hållhaken du som konsult aldrig kommer undan.

Som inhyrd konsult blir du reducerad till en faktura vars enda syfte är att dra in pengar till bemanningsföretaget

Strukturella problem, organisationsförändringar och bristande ledarskap är alla exempel på situationer som är direkt kopplade till den psykosociala arbetsmiljön. Om det brister, vem ska du då vända dig till utan att bryta din konsultmässighet?

När sådant lyfts med bemanningsföretaget, din arbetsgivare, är det inte ovanligt med respons såsom ”håll ut”, ”det är viktigt att du tar på dig konsulthatten”, och ”se det som att du lär dig någonting”. Vidare motiveras den låga lönen som en ”betald utbildning”, och dåliga arbetsförhållanden som ”en fot in”. Det är tydligt att arbetsgivaransvaret inte är kompatibelt med den kundrelation som hela affären, och konsultens anställning, bygger på.

Stick i stäv mot forskningen

Förutsättningarna som konsulter ställs inför går stick i stäv med forskningen kring vad som skapar en välmående, motiverad och högpresterande arbetstagare. Du exkluderas från möten alternativt tvingas vara tyst under dem, deltar inte vid medarbetarundersökningar på din arbetsplats, tjänar mindre och har sämre förmåner och villkor än dina kollegor. Samtidigt förväntas du vara en del av gruppen, vara positiv, initiativtagande och driven. Varje dag måste du berättiga din anställning och det långsiktiga behovet i ett kortsiktigt uppdrag. Motsägelsefullheten i situationen är total, och den psykiska ohälsan hos konsulten växer.

Vi kan konstatera att den oro som några politiska partier yttrade i början av 1990-talet har infriats – lönedumpning, otrygga anställningar och ett sätt för företag att undslippa arbetsgivaransvar. Lägg till brist på kompetensutveckling samt att ständigt falla mellan stolarna så har vi till stor del lyckats sätta fingret på en konsults vardag. Du blir reducerad till en faktura vars enda syfte är att dra in pengar till bemanningsföretaget. Företagen å sin sida har som strategi att betala dyra pengar för personal som känner sig otrygga och aldrig får förutsättningar att prestera maximalt.

Affären får aldrig stå i vägen

För att få bukt med problemet måste avtalen mellan arbetsgivare och uppdragsgivare utformas på ett sätt så att affären aldrig får stå i vägen för arbetsgivaransvaret. Företagen behöver frångå den flexibla bemanningsstrategin och bara ta in konsulter där det finns ett tydligt och faktiskt kortsiktigt behov. Det var aldrig meningen att Nisse skulle bli kvar på sin tjänst i flera år. Den intressekonflikt som bemanningsbranschens affärsmodell bygger på är i dag varken synlig i debatt, retorik eller lagstiftning och det är dags att det blir ändring på det!

Clara Karpfors

yrkesverksam inom HR

Marlene Sandblom

yrkesverksam inom HR