Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skapa en modern landsbygd – inte nya miljonprogram

DEBATT: Att fler ska bo i städerna i nya miljonprogramsområden skapar inte hållbara städer. Gör tvärtom: bygg en uppkopplad, modern och klimatsmart landsbygd. En levande landsbygd som räddar staden, skriver bland andra Aram Afsahi, Kunskapsbolaget Integra.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sex forskare skrev i DN den 25 april att Sverige behöver ett nytt miljonprogram. För att klara vår tids stora utmaningar som integration, tillväxt och hållbarhet handlar det om att få ännu fler att bo i städerna. Vi argumenterar för det omvända miljonprogrammet, där stadens medborgare väljer att flytta till den moderna landsbygden.

Städerna försörjs av stora landområden som brukas så att klimatgaser och biologisk enfald gynnas. Genom de fossila utsläppen har vi en gigantisk skuld till jorden som innebär att vi måste binda kol ur atmosfären ner i våra jordar. Modernt jordbruk gör tvärt om. Hur kan sex sakkunniga i hållbarhet ens tänka tanken att staden är framtiden? Alla kan inte bo i staden.

Beroende av landsbygden

Att skapa nya sammanhållna byar där arbete och boende förenas är framtiden. Vi har inte en tanke på att landsbygden ska räddas. Den hållbara staden är beroende av en hållbar landsbygd.

En modern landsbygd behövs för en ny suveränitet över vår mat, för att klara klimatutmaningarna och för att åtgärda bristen på biologisk mångfald. Den extremt billiga energin har fört oss till randen av totala globala miljökatastrofer och invaggat oss i vanföreställningen att staden är norm, att det är smart att lägga ner våra lantbruk och köpa köttet från Pampas vidder.

Vi arbetar med ett ansvarsfullt jordbrukande med intakta relationer från mikroorganismerna i jorden till den som förnöjsamt tuggar i sig det välstekta fåret, det vi kallar för relationsmat. Vi binder kol i markerna genom smarta beten, odlar mångfalden genom djurens betande och utvecklar hållbara system för landbaserad odling av fisk och skaldjur. Vi producerar mat som människorna kan lita på. Mat som är god, nyttig och samtidigt gör nytta.

Inget gröna-vågen-tänkande

Vi bygger hållbara agrara samhällen med produktion av mat och energi. Det handlar också om att lyfta fram alla möjligheter som delningsekonomin, digitalisering och automation skapar för landsbygdens entreprenörer. Denna utveckling handlar inte om ”gröna-vågen-tänkande” utan om affärsmässighet och hållbar utveckling.

Bredbandsbullerbyar är vår beteckning. En aktiv by med engagerade medborgare, levande mötesplatser och uppkopplade arbetsplatser, med ena benet i myllan och den andra i det globala digitala samhället. Den handlar om att bygga miniurbana miljöer på landsbygden, med sociala kontaktytor som gör medborgarna delaktiga. Helt enkelt levande byar som det var före laga skiftet.

Vi ser egnahemsrörelsen som en förebild. Vi tror på individernas engagemang i att bygga sina egna hem, inte minst vad gäller våra nya medborgare som sällan bott i hyresrätter i sitt hemland. Att äga sin bostad är en av de främsta instegen till mentalt medborgarskap – helst tillsammans med andra.

Vårt Nya Miljonprogram handlar om att lösa klimatkris, biologisk och mänsklig mångfald samt matsuveränitet genom att bygga på landsbygden, starta nya jordbrukarutbildningar på våra folkhögskolor och helst få till stånd ett grundavdrag på 100 000 kronor per lantbrukare som arbetar miljöproduktivt.

Bygger demokrati och integration

Vi arbetar med ett medborgarperspektiv för att bygga demokrati. Engagerade medborgare med tillit till den egna inre förmågan är nödvändiga. En modern landsbygd behöver medborgare som tar ansvar och makt. Dessa byar blir nav för demokrati, integration och mångfald i praktiken.

Det handlar inte om visioner. Solatum, det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå, gör en förstudie om att bygga på detta sätt. I sommar genomförs en kurs på Hola Folkhögskola som handlar om hur man får ett hållbart leverne för att arbeta och bo på landet. Vårt nätverk växer och spirar. Vi ser inte en landsbygd som ska räddas, utan en landsbygd som räddar staden.

Rörelsen rullar redan. Bredbandsbullerbyar.

Aram Afsahi

vd Kunskapsbolaget Integra

Urban Laurin

fil dr i statsvetenskap

Thorsten Laxvik

lantbrukare

Matilda Olstorpe

docent i mikrobiologi, SLU och VD i VegaFish