Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så här kan en Gobilbana se ut när den skissas i datorn.

Skapa en attraktiv spårbilbana runt stan

Göteborgs täta och trevliga gatunät har inte plats för så mycket mer bilar eller kollektivtrafik. Men en spårbil på fem-sex meters höjd kan bli Göteborgs nya kollektiva transportmedel, skriver Per Gyllenspetz, expert på hållbara mobilitetslösningar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Man tar en elbil, sätter motor och hjul på taket så att de kan löpa i en skyddad banskena, tar bort ratt och förare och gör en bekväm kupé för fyra till fem passagerare med plats för barnvagn, rullstol eller cykel.

Nåväl, det är förstås inte bara att vända upp-och-ned på en elbil. Liknande system har presenterats på olika håll i världen och kallas också för spårbil, spårtaxi, balkbana, personal rapid transit, med mera. Dessa tankar har utvärderats tillräckligt lång tid, även i Sverige. Nu är det dags att de blir verklighet så att vi bekvämt och snabbt kan ta oss runt i vår stad.

Göteborgs täta och trevliga gatunät har inte plats för så mycket mer bilar eller kollektivtrafik. Problematiken beskriver bland andra Jan-Ove Nilsson på GP Debatt (17/1) där han har flera intressanta förslag. Men att gräva en tunnelbana under staden blir förmodligen mycket dyrt och tar, liksom den kritiserade Västlänken, decennier att få klar.

Hållbara lösningar

Mitt arbete är att skapa lösningar som människor tycker om att använda och som ger så litet ekologiskt avtryck som möjligt. I utvecklingen av koncept för spårtaxi där jag varit anlitad har det varit tydligt att detta transportmedel har många fördelar som jag tror göteborgare skulle gilla. Andra debattörer, som till exempel arkitektgruppen Melica, har på GP Debatt också visat hur bra spårtaxi kan fungera och byggas ekonomiskt. En designworkshop på HDK gestaltade idéer för hur spårbilen, banan och även stolparna och stationerna kan integreras i staden. En studie på Handelshögskolan pekar på att spårtaxi mer än halverar restiden jämfört med buss. Du åker direkt dit du skall utan stopp. Individuellt om man vill, med samma komfort som i en bil. Med stor kapacitet att förflytta många resenärer per tidsenhet, dygnet runt. Bullerfritt. Och lite Lisebergsfaktor borde vi säkert kunna räkna in! Kort och gott: en go´bil.

Attraktiv och lustfylld

Just, det skall vara roligt att åka. Tittar vi på människors resor handlar de inte bara om nytta per personkilometer utan också om upplevelser. Undersökningar visar att många väljer bort bussen därför att flera linjer är långsamma och inte är inbjudande att åka med. När en transportlösning uppfyller alla fysiska krav och dessutom är både attraktiv och lustfylld att använda finns möjlighet till succé. Det finns några nackdelar med spårbilar som går en bit ovanför marken, till exempel kan några få höjdskräck. Men den avgörande faktorn som är viktig att lösa för denna typ av kollektivtrafikbana är estetiken, därför att den är så väl synlig och framför allt ett nytt inslag i stadsmiljön.

Gobilbanan kan med fördel löpa ovanför och längs gator på 5-6 meters höjd och dela hållplatser med övrig kollektivtrafik, där ett stickspår landar i nivå med hållplatsen som ger åtkomst för alla. I nya stadsdelar kan banan byggas in i huskropparna, under eller ovan gatuplanet. Banskenan är en bärande balk med en rullbana på insidan som är skyddad för snö och is och det blir därför ett kollektivtrafiksystem som vädret har svårt att stoppa. Här rullar tysta däck drivna av ljudlösa och energisnåla elmotorer. Den tänkta banan som är skissad på kartan är cirka 20 km lång och går runt stadskärnans periferi via friluftsområdena.

Alla förutsättningar

Det intressanta är att det i Västsverige nu utvecklas tekniklösningar för elmotordrivning som kan användas för Gobilen. Sedan tidigare har också logistikutvecklare och programmerare skapat system för hur spårbilarnas flöde skall distribueras och transportera säkert. Kunskapen att utveckla nya optimala "automotive"-lösningar är mycket omfattande i vår region, för att inte säga världsledande på flera av de teknikområden som krävs, som säkerhet och intelligenta trafiksystem. Lediga projektledare från Saab har rätt kompetens för att ta ett projekt av denna kaliber i hamn. I Uddevalla finns en fabrik med duktiga människor som lär kunna tillverka den här produkten på bästa sätt, när Volvo stänger ner. Kikar vi in i framtiden har vi kanske en ny exportprodukt till andra städer, för Göteborg är verkligen inte unikt med sina trafikproblem.

Nu går vi in i en tid när folk vill att saker skall hända. De gamla beslutsprocesserna riskerar att slå knut på sig själva. Dokumentfloden och mötena behöver kompletteras med bilder som gestaltar och skapar känslor för idéer. Engagemang leder till snabbare beslut.

Bara fem år bort

Konturerna av ett projekt kan se ut så här: En förberedande studie görs med preliminära kalkyler och idéer för en projektering där man resonerar med stadens intressenter, inte minst med vår nye stadsarkitekt. Om stadens folkvalda tar beslut att gå vidare kan en bana förverkligas på så kort tid som fem år.

Det här hägrar: Göteborgarna som bor i öster får helt nya möjligheter att åka till jobbet. Invånare på Nya Backaplan är i Slottskogen eller i Skatås på nolltid och kan springa löprundan utan att köra och parkera bilen. Det finns en kraftledningsgata som går genom Delsjöområdet där Gobilbanan med fördel kan byggas och ge mycket bättre access till naturområdet än vad bilar gör i dag, utan ingrepp i miljön. Golfarna från Linnégatan stiger av rakt framför Delsjöklubben dubbelt så fort och med en bråkdel av utsläppen jämfört med bilen. Chalmersfolket på fastlandet kan åka till Chalmers Lindholmen på fem minuter! Och på hållplatsstationen Liseberg Södra kommer turister att älska att kliva på åket som går runt och se hela den goa staden. Det finns fina utsikter för Gobilen.

Per Gyllenspetz

bil- och båtdesigner, projektledare och strateg för hållbara mobilitetslösningar