Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Äldre med omfattande hemtjänst ska inte behöva bli biståndsbedömda en gång till för att kunna flytta till ett äldreboende, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Skandalöst av de rödgröna att svika våra äldre så

Det är uppenbart att det inte står rätt till med äldrepolitiken i Göteborg. Behovet av fler äldreboenden är stort, men de rödgröna motarbetar en utbyggnad. Till och med när vårdföretag söker kommunal mark för att bygga äldreboende nekas de detta. Skandal är ordet, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ann Catrine Fogelgren (L),
biträdande kommunalråd Göteborg

Många äldre i Göteborg väntar på att få flytta till ett äldreboende. Att lämna sitt hem är ett stort och många gånger svårt beslut men när krafterna inte längre finns kvar, när oro, otrygghet och ensamhet är det som hemmet erbjuder ska våra äldre veta att det finns en plats att komma till. Men sedan flera år har kön till en äldreboendeplats ökat i takt med att rödgröna stadsdelspolitiker har avvecklat plats efter plats. I dag väntar fler än 300 äldre runt om i Göteborg, med biståndsbeslut, i kö för att få flytta in till gemenskap och trygghet.

Spårade ur redan 2007

Redan 2007, när vi såg vart utvecklingen var på väg, tog Liberalerna initiativ till ett samlat utbyggnadsprogram för nya äldreboenden i Göteborg, ett förslag som röstades ner av de rödgröna. Under hela 2014, 2015 och första kvartalet 2016 påbörjades eller färdigställdes inte ett enda särskilt boende för äldre i Göteborg. Inte ett enda.

Samtidigt som nya boenden behöver byggas är underhållet eftersatt på de som är i bruk i dag. En fjärdedel av alla äldreboenden i Göteborg är så eftersatta att de behöver renoveras eller ersättas av nya, vilket kommer att kräva betydande investeringar. Det finns ett ord för detta och det ordet stavas skandal.

Om bara några år kommer behovet bli än större, då den äldre delen av befolkningen ökar. Det kan inte på långa vägar mötas med nuvarande bestånd. Något som den rödgröna politiken inte har tagit ansvar för.

Från 2020 kommer det behöva färdigställas ett nytt boende varje år för att klara den demografiska ökningen. Att bygga ett nytt modernt äldreboende tar flera år och i dag saknas konkreta planer. Situationen underlättas inte heller av att plan- och byggprocessen tar så lång tid i Göteborg. Beslut hade behövts i går och inte i morgon.

Bristen på äldreboenden har lett till en kultur som styr mot ökade hemtjänsttimmar och fler insatser trots att den äldres behov bättre skulle kunna tillmötesgås med en plats på ett boende. Trygghet och personal i närheten kan inte ständigt ersättas av ökad hemtjänst. Studier visar att de som får flytta till ett boende får ett friskare och mänskligare åldrande än de som stannar kvar i lägenheten, kanske utan hiss, eller i det stora tomma huset.

Avlider under rättsprocessen

Tyvärr har det gått så långt i vissa fall att kommunen har överprövat äldres egen vilja att flytta in på ett äldreboende och det måste få ett stopp. Äldre ska inte behöva avlida under en rättsprocess i väntan på en äldreboendeplats.

Liberalerna tar nu initiativ till att låta äldre med omfattande hemtjänst få rätt till en äldreboendeplats utan ytterligare biståndsbedömning. Alla äldre som har så mycket hemtjänst att det är en ekonomisk nollsummeaffär för kommunen bör i stället erbjudas plats på äldreboende, om detta är vad den äldre önskar. De ska inte behöva ansöka och bli bedömda av kommunen en gång till. En sådan brytpunkt uppskattas ligga på cirka 130 hemtjänsttimmar i månaden.

Stoppar nya initiativ

Samtidigt har vårdföretag sökt mark hos Fastighetskontoret för att bygga äldreboende, men fått negativt besked med motiveringen att man inte upplåter mark till företag för byggande av boende för äldre. Det finns alltså intresse hos företag som vill investera i stadens framtida äldreomsorg – men som kommunen stoppar. Den inställningen drabbar inte bara stadens äldre utan även en allt trängre investeringsbudget för kommunen. Ska vi lyckas skapa den äldreomsorg som stadens äldre de facto förtjänar behöver fler få vara med och investera i Göteborg.

Det är uppenbart att det inte står rätt till med äldrepolitiken i Göteborg. Men det hindrar inte att rödgröna politiker slår sig för bröstet och nu ska tillsätta en utredning om hur planeringen av äldreboenden i staden ska ske. Vi behöver ingen utredning för vi vet hur situationen ser ut. Nu behövs handling och byggkranar.

För Liberalerna är det självklart att man hela livet fortsätter vara en egen individ, som kan påverka sitt liv och boende. Då måste det också finnas reella valmöjligheter. Därför måste fler äldreboenden snabbt påbörjas för att ge våra äldre en bättre sista tid i livet.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg