Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Isabella Lövin (MP), klimatminister och språkrör för Miljöpartiet de gröna och Karolina Skog (MP), miljöminister

Ska vi rädda våra hav måste vi öka insatserna

Plasten och föroreningarna måste bort ur våra hav. Och fisket måste bli mer hållbart. Detta måste ske nu. Det är nu vi har chansen att vända den negativa utvecklingen lokalt och globalt. Men då krävs en skarpare miljöpolitik, skriver Isabella Lövin (MP) och Karolina Skog (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Förstörelse av livsmiljöer. Övergödning. Överfiske. Spridning av plast och andra föroreningar. Allt detta innebär enorma påfrestningar för våra hav. Klimatförändringarnas effekter förstärker och förvärrar situationen på ett nästintill oöverskådligt sätt.

För precis ett år sedan stod Sverige värd för den största globala havskonferensen någonsin. Inför mötet uttalade Miljöpartiet och regeringen att vi skulle ta på oss ledartröjan för att rädda världens hav. Och nu är det verkstad. Över 1 400 löften har rapporterats in av olika globala aktörer och samtliga 26 löften som den svenska regeringen gav vid mötet är på väg att genomföras. Ett par exempel:

  • Vi har lagt fram ett budgetpaket på 600 miljoner kronor för att bekämpa övergödning, miljögifter och plast i haven.
  • Vi har dubblerat arealen marina skyddade områden i Sverige.
  • Vi har tagit flera beslut för att också skydda fiskbestånd i skyddade områden.

Vi är stolta över de viktiga insatser vi påbörjat det senaste året. Men situationen i våra hav är oerhört allvarlig. Larmet går för torskbestånden i Östersjön. Forskare hittar plast på jordens djupaste plats – Marianergraven på 11 kilometers djup. Klimatförändringar, fiskemetoder och föroreningar gör att två av tre korallrev är hotade i dag.

Allt snabbare förändringar i vårt klimat påverkar ekosystemen och djurlivet i havet i en omfattning vi ännu bara anar konsekvenserna av. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser kan våra barn få uppleva hur 3 000 öar i Stockholms skärgård sjunker under havsytan, hur klimatkänsliga ekosystem, såsom Arktis, förstörs och arter dör ut. Därför är det vår yttersta prioritering att minska klimatutsläppen både i Sverige och globalt. Nu. Klimatet kan inte vänta.

För att ge haven en chans att klara de många påfrestningar de utsätts för måste vi stärka åtgärderna på alla fronter: vi måste minska utsläppen av växthusgaser, öka skyddet av marina miljöer och ge haven och djurlivet en chans att anpassa sig till nya förhållanden.

Skatt på engångsartiklar

Miljöpartiet driver på för att:

  • Plasten ska bort från våra hav. Vi vill fortsätta stötta de kustkommuner som drabbas av tusentals ton plastskräp varje år. Vi vill införa en skatt på engångsartiklar som orsakar nedskräpning och förbjuda vissa särskilt problematiska plastprodukter.
  • Fisket måste bli mer hållbart. Globalt är 60 procent av världens bestånd fiskade till sin gräns och 30 procent överfiskade. Miljöpartiet vill gynna det småskaliga fisket och fiske med miljövänliga metoder. Vi vill också förbjuda destruktiva fiskemetoder såsom bottentrålning, med start i skyddade områden.
  • Stoppa föroreningen av havet. Nya utsläpp av läkemedel och gamla utsläpp från industrier är ett par av en lång rad saker som påverkar livet i havet. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med sanering av miljöfarliga vrak och komma till rätta med utsläppen av läkemedel.
  • Övergödningen av Östersjön och våra sjöar behöver minska. Jordbruk, industri samt kommunala och enskilda avlopp är stora källor till övergödningen. Konsekvensen är algblomning och syrebrist. Nya ekonomiska styrmedel, såsom skatt på handelsgödsel, ska införas och medlen återföras till lantbruket. Smart utformade åtgärder kan bidra både till näringslivsutveckling i kustsamhällen och kraftigt minskade utsläpp.

Det är nu vi har chansen

Det är nu vi har chansen att vända den negativa utvecklingen lokalt och globalt. Genom kraftfulla nationella satsningar och ett svenskt ledarskap internationellt kan vi åstadkomma mycket. Men det kräver en politisk vilja att fortsatt prioritera havsfrågorna och verka för kraftigt minskade utsläpp av både växthusgaser, farliga ämnen och plast. Det kommer att ta lång tid innan vi kan se effekterna, men insatserna måste måste ske nu.

Isabella Lövin (MP)

klimatminister och språkrör för Miljöpartiet de gröna

Karolina Skog (MP)

miljöminister