Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ska ni svika läkarna ännu en gång?

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen skriver om de satsningar man vill göra i nästa års budget. ”Personalen och dess kompetens är vår viktigaste resurs”, slår regionpolitikerna fast. Denna insikt är något vi i Läkarförbudet gläds över. Samtidigt noterar jag att läkarna inte nämns någonstans som en prioriterad grupp, skriver Emelie Hultberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

9/5 Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen

Västra Götalandsregionen har under en lång tid haft landets lägsta vårdlöner och länge har politiken inte visat någon ambition att agera för förändring. Nu gör man det men liksom förra gången är det bara andra professioner som lyfts fram i budgeten. Men liksom förra gången bara andra professioner fram, i regionens budget.

Det partsgemensamma arbete från 2020 som ledde till en särskild lönesatsning, visade att VGR har landets lägsta läkarlöner. Både i genomsnitt för hela läkargruppen och för ST-läkare. Procentuellt sett i relation till Sverigesnittet ligger läkarna sämre än övriga vårdyrken. Satsningar på extra tillägg för obekväm arbetstid (ob) kommer dessutom inte läkargruppen till del överhuvudtaget. Eftersom läkares ordinarie arbetstid inte förläggs till nätter eller helger bemannas dessa tider genom jour- och beredskapsavtal. Det betyder att den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården som tar det yttersta medicinska ansvaret under obekväm arbetstid inte fått några extrapengar alls.

Väljer bort VGR

Läkarförbundet ser i dag hur många av våra medlemmar väljer bort Västra Götalandsregionen på grund av de låga lönerna. Vi ser också hur läkare som slitit hårt under pandemin, bär det tyngsta medicinska ansvaret och arbetar långa pass i en slimmad organisation tröttnar och lämnar VGR efter att ständigt nedprioriteras. Enorma jourkompberg och brist på återhämtning visar också att det finns en kronisk underbemanning på läkarsidan. Regionen måste vända den utvecklingen. Både för att värna de lojala läkarnas hälsa och för att långsiktigt garantera en trygg och säker vård.

Om de GrönBlå menar allvar med att ”medarbetarnas kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste löna sig och synas i lönekuvertet” utgår vi ifrån att det innebär att läkarna denna gång kommer att vara i fokus när extrapengarna till vårdpersonalens löner fördelas. Allt annat vore ett svek.

Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening, styrelseledamot Sveriges läkarförbund