Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Sköra äldre har stor nytta av mobil närvård

Västra Götalandsregionen kommer fortsätta driva på utvecklingen av den nära vården och inte låsa sig vid ett sätt att organisera den, skriver bland andra Maria Taranger, verksamhetschef vid Östra sjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hemsjukvård , 5/6

Svensk sjukvård behöver stora satsningar på nära vård. Vården måste bli mer proaktiv, utgå mer från patientens behov och kunna ske i patientens hem när det är det bästa alternativet. Vi behöver skapa många fler mobila team som kan göra hembesök och vi behöver vara mer tillgängliga som rådgivare för både de äldre och dem som vårdar dessa. Sedan 2015 satsar Västra Götalandsregionen stort på att erbjuda mobil närvård på bred front och i två olika nivåer:

* Hemsjukvårdsteam (som Eric Bertholds beskriver och arbetar i) består av kommunal vårdpersonal och läkare från en vårdcentral. De tar hand om hemsjukvårdspatienter med känt och varaktigt vårdbehov.

* Närsjukvårdsteam består av specialistläkare och sjuksköterskor från sjukhus. De tar hand om medicinskt instabila patienter som under några veckor eller månader behöver mer intensiv vård i hemmet.

En färsk utvärdering visar att besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus minskar med cirka 20 procent för patienter med hemsjukvårdsläkare och med mer än 50 procent för patienter i närsjukvårdsteamen. Över 90 procent upplever att de fått den vård de behöver och känner sig trygga med vården i hemmet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2017 byggt upp fyra närsjukvårdsteam. De är ett komplement till primärvården, med insatser under kortare tid.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2017 byggt upp fyra närsjukvårdsteam. De är ett komplement till primärvården, med insatser under kortare tid. Närsjukvårdsteamet vid Mölndals sjukhus med en läkare på 80 procent hjälpte drygt 700 patienter under 2018.

Östra sjukhusets två närsjukvårdsteam samarbetar med ambulanssjukvården. Hembesöken kan därför både vara planerade och akuta och ske i såväl vanliga hem som på särskilda boenden och korttidsenheter. Samarbetet har gjort att 80 procent av de sköra äldre som behövt hjälp har kunnat få det på plats i stället för att åka in med ambulansen. Av de 20 procent som behövt sjukhusvård har hälften sluppit vänta på akutmottagningen utan fått en plats direkt.

Västra Götalandsregionen kommer fortsätta driva på utvecklingen av den nära vården och inte låsa sig vid ett sätt att organisera den. Helt klart är att sjukhusvård för sköra äldre många gånger är dyrt, dåligt och farligt.

Maria Taranger

överläkare, verksamhetschef Medicin, Geriatrik, Akutmottagning Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ann Söderström

hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen

Karin Fröjd

regional projektledare Mobil närvård, koncernkontoret Västra Götalandsregionen