När företag startas i kriminellt syfte skapas en svart ekonomi som kriminella nätverk gynnas av. Det Småföretagarna missar är att de egna medlemmarna är brottsoffer när konkurrensen blir osund. Därför behövs regeljusteringar, skriver Linda Westerlund Snecker (V).

Skärpta regler effektivt för att stoppa ekobrott

För att stoppa brottsligheten behövs många verktyg, allt från fler poliser, myndighetssamverkan och sociala brottsförebyggande insatser, men samhället måste också strypa den svarta ekonomin. I det sammanhanget bör man bland annat öka kravet på revision, skriver Linda Westerlund Snecker (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Nya ekomyndigheten, 23 och 26/1

Sverige står inför en stor utmaning med den organiserade brottsligheten. Ekot rapporterar att cirka 800 unga män i dag är aktiva i olika lokala kriminella nätverk, som har tillgång till skjutvapen. Ekobrottsmyndigheten har identifierat att sju av hundra företag startas upp i kriminellt syfte och att kriminella använder företaget som en kofot för att begå ekonomisk brottslighet. Därigenom skapas en svart ekonomi som kriminella nätverk gynnas av. Det här drabbar oss alla, det drabbar alla hårt arbetande entreprenörer och företagare, det drabbar välfärden och det drabbar både mig och Sjölander.

Enkel lösning

Lösningen är enkel, det handlar om att återinföra små kontrollmekanismer som revision, att företag ska ha koll på momsredovisning och årsbokslut. Det är inte något som Vänsterpartiet har hittat på utan åtgärder som Ekobrottsmyndigheten och Brå förespråkar och kommuner som har fått bukt med ekonomisk brottslighet mot välfärden, som Södertälje kommun, rekommenderar. Det kallar Sjölander för kollektiv bestraffning av småföretagare. Jag menar att det är att inte ta den ekonomiska brottsligheten på allvar.

De flesta företag som används som brottsverktyg befinner sig i byggbranschen, detaljhandel och uthyrning av personal.

För att stoppa brottsligheten behövs många verktyg, allt från fler poliser, myndighetssamverkan och sociala brottsförebyggande insatser, men samhället måste också strypa den svarta ekonomin. Genom små administrativa åtgärder mot företag kan ekobrotten minska. Genom den borgerliga Alliansens politik har ekobrottsligheten i stället ökat. I dag är bland annat kravet på revision alldeles för lågt, och det gynnar den ekonomiska brottsligheten. Vänsterpartiet vill ändra på det.

Byggbranschen hårt drabbad

Enligt Ekobrottsmyndighetens rapport ”Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag” från juni 2016 konstaterar myndigheten av avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att bolag ska användas som brottsverktyg. Av de granskade 325 aktiebolagen användes hela 45 procent för kriminell verksamhet och andelen bolag som anskaffades enbart för att begå brott var nära dubbelt så hög bland bolag som inte har revisor. De flesta företag som används som brottsverktyg befinner sig i byggbranschen, detaljhandel och uthyrning av personal.

Vad Sjölander missar är att det är hans egna medlemmar, småföretagen, som är brottsoffer och som drabbas när kriminella konkurrerar på samma marknad som hårt arbetande entreprenörer. Det skapar en osund konkurrens på felaktiga grunder. Därför behövs det ordning och reda, transparens och tydlighet. För vem kommer annars vilja vara småföretagare i Sverige i framtiden? Antagligen inte Sjölanders nuvarande medlemmar.

Linda Westerlund Snecker (V)

rättspolitisk talesperson