Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommissionen föreslår att två cancerframkallande ämnen, akrylnitril och nickelföreningar, inkluderas i direktivet och får bindande gränsvärden. Förslaget innebär också att det redan existerande gränsvärdet för bensen ska sänkas. Förslaget berör mer än 1 miljon arbetstagare i Europa som i dagsläget är exponerade för dessa ämnen, bland annat inom textil- och kemikalieindustrin och byggsektorn, skriver debattörerna. Bild: HASSE HOLMBERG
Kommissionen föreslår att två cancerframkallande ämnen, akrylnitril och nickelföreningar, inkluderas i direktivet och får bindande gränsvärden. Förslaget innebär också att det redan existerande gränsvärdet för bensen ska sänkas. Förslaget berör mer än 1 miljon arbetstagare i Europa som i dagsläget är exponerade för dessa ämnen, bland annat inom textil- och kemikalieindustrin och byggsektorn, skriver debattörerna. Bild: HASSE HOLMBERG

Skärpta arbetsmiljölagar i EU kan rädda tusentals från cancerdöd

Få känner till att det varje år dör 100 000 människor i Europa av cancer man fått i arbetslivet. Det handlar om hårt arbetande människor som år efter år gått till jobbet där de exponerats för cancerframkallande ämnen, ofta utan att ens veta om det. Men det finns mycket vi kan göra och det handlar om skärpta arbetsmiljöregler och förebyggande arbete, skriver Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister och Jonas Danielsson (S) EU-parlamentariker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att så många dör till följd av att ha fått cancer på arbetsplatsen är en stor tragedi för både drabbade och anhöriga. Det är oacceptabelt att människor ska behöva dö av sitt arbete. Detta är något som borde vara självklarheter för de flesta, men tydligen inte för Sverigedemokraterna som röstat emot skärpta krav i Europaparlamentet.

Den goda nyheten är att vi kan göra något åt saken, både på europeisk och nationell nivå. Det handlar om att förbättra arbetsmiljön och att stärka det förebyggande arbetet. Gränsvärden för cancerframkallande ämnen behöver införas eller skärpas, och regler för en säker hantering av dessa ämnen på arbetsplatsen måste efterlevas. Vi kan inte konkurrera med varandra inom EU med en skadlig eller rent av dödlig arbetsmiljö.

Arbetare extra utsatta

Att bekämpa cancer i arbetslivet handlar också om att bekämpa klassklyftor. Det är vanligare att arbetare utsätts för exponering av cancerframkallande ämnen i sitt arbete än tjänstemän. Extra utsatta är också visstidsanställda, migranter och säsongsarbetare.

Tyvärr är inte detta en fråga där vi har haft stöd från alla svenska politiska partier. Få av SD:s väljare vet nog om att deras företrädare har agerat bromsklossar i kampen mot arbetsrelaterad cancer. Så sent som förra året röstade SD:s Europaparlamentariker nej till skärpta krav på ämnen som kan leda till svåra cancerformer såsom lever-, njur-, lung- och sköldkörtelcancer. De gör sig därmed till representanter för det kortsiktiga vinstintresset. Istället för att värna arbetsmiljön för vanliga arbetare väljer de att värna de skrupelfria arbetsgivare som sätter vinstmaximering framför människors hälsa. För oss socialdemokrater är valet självklart, i valet mellan marknad och människa står vi på människans sida.

Så sent som förra året röstade SD:s Europaparlamentariker nej till skärpta krav på ämnen som kan leda till svåra cancerformer såsom lever-, njur-, lung- och sköldkörtelcancer

Socialdemokraterna har länge uppmanat EU att prioritera arbetsmiljöarbetet. Vi välkomnar därför att EU-kommissionen nu har lagt fram ett förslag till uppdatering av lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att få cancer på arbetsplatsen. Kommissionen föreslår att två cancerframkallande ämnen, akrylnitril och nickelföreningar, inkluderas i direktivet och får bindande gränsvärden. Förslaget innebär också att det redan existerande gränsvärdet för bensen ska sänkas. Förslaget berör mer än 1 miljon arbetstagare i Europa som i dagsläget är exponerade för dessa ämnen, bland annat inom textil- och kemikalieindustrin och byggsektorn. Detta kommer också ha direkta effekter på svenska arbetsplatser genom att gränsvärdena även sänks i Sverige. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Vi socialdemokrater vill att EU blir ännu mer ambitiöst på arbetsmiljöområdet.

Vi kräver därför:

– Att EU-kommissionen i den kommande arbetsmiljöstrategin inkluderar en noll-vision för arbetsrelaterad cancer och att det följs upp med nödvändig lagstiftning. Denna nollvision bör även inkluderas i medlemsstaternas egna arbetsmiljöstrategier.

– Strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen. Det är ett stort problem och leder till svårigheter att få barn. Vi vill att dessa ämnen ingår i EU-direktivet om cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

– Att kommissionen lyfter in flera cancerframkallande ämnen i direktivet samt skärper existerande gränsvärden. Ytterligare 25 ämnen bör få bindande gränsvärden senast 2024.

– Att det ska gå snabbare att uppdatera reglerna för att höja gränsvärden för ämnen som vi vet är farliga. Det tar alldeles för lång tid idag.

Rädda tusentals

Det hela är egentligen ganska enkelt. Cancer är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i EU. Men med skärpta regler kan vi rädda tusentals liv varje år. Det är dags att ta detta på större allvar. EU-samarbetet har lett till konkreta förbättringar på arbetsmiljöområdet. Men ambitionsnivån måste höjas. Vi behöver agera tillsammans för att skapa en säker och hälsosam miljö för människor att arbeta i. Låt oss göra det.

Eva Nordmark (S) Arbetsmarknadsminister

Johan Danielsson (S) Europaparlamentariker