Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Regeringen har dock inte lagt fram något förslag till förändrad lagstiftning, trots uppmaningar från riksdagen. Om en sådan lagstiftning varit på plats hade fängelse dömts ut oftare, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT
Regeringen har dock inte lagt fram något förslag till förändrad lagstiftning, trots uppmaningar från riksdagen. Om en sådan lagstiftning varit på plats hade fängelse dömts ut oftare, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT

Skärp straffen för sexköp och stärk sexsäljares brottsofferstatus

I dag leder de flesta fällande domar gällande sexköp till böter och endast ett fåtal fall leder till fängelse. Moderaterna har länge velat skärpa lagstiftningen för sexköp. Men regeringen har inte presenterat några förslag för straffskärpningar vid sexköp trots att en riksdagsmajoritet ställt sig bakom detta, skriver bland andra Johan Forsell (M), rättspolitisk talesperson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste veckans händelser har satt ljus på frågan om prostitution och inte minst huruvida straffen verkligen motsvarar brottets allvar. Moderaterna har under flera års tid drivit på för att skärpa lagstiftningen mot sexköp.

Den moderatledda regeringen höjde 2011 maxstraffet för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Anledningen var att man ville höja straffet för sexköp och att fler fall skulle leda till ett fängelsestraff snarare än dagsböter. Utfallet blev dock oförändrat och domstolarna fortsatte att utdöma dagsböter i de flesta fall. Ett av de sista besluten som fattades under regeringen Reinfeldt II var att tillsätta en utredning som skulle se över skärpta straff för sexköp till exempel när den som säljer en sexuell tjänst är offer för människohandel eller koppleri.

Moderaterna följde upp detta genom ett tillkännagivande år 2015 om att överväga straffskärpningar av sexköpsbrottet genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarligare fall.

Regeringen senfärdig

Liksom på många andra rättspolitiska områden är den socialdemokratiskt ledda regeringen även här senfärdig med att presentera förslag på riksdagens bord. År 2016 kom en utredning som föreslog en gradindelning av sexköpsbrottet och genom att införa ett grovt brott för allvarligare fall av sexköp skulle man kunna åstadkomma straffskärpningar. Regeringen har dock inte lagt fram något förslag till förändrad lagstiftning, trots uppmaningar från riksdagen. Om en sådan lagstiftning varit på plats hade fängelse dömts ut oftare. Först igår meddelade regeringen att den vill utreda straffskärpningar. Det välkomnar vi, men det är samtidigt olyckligt att det skulle krävas att en kändis åkte fast för att initiera detta.

Vi vill även se flera förändringar i lagstiftningen för att motverka prostitutionen i Sverige.

För det första vill vi skärpa straffen vid sexköp när någon köper sex av en person som till exempel är föremål för människohandel, koppleri eller befinner sig i en skyddslös situation. Dessa typer av fall bör alltid ligga på fängelsenivå. Moderaterna vill vidare se över möjligheten att bredda människohandelsbrottet så att fler situationer omfattas. Till exempel så att den sexköpare som borde förstå att han köper sex av ett offer för människohandel kan dömas för medverkan till just människohandel. Ett brott som typiskt sett har ett mycket högre straffvärde än sexköp. Dessutom vill vi att det görs en generell översyn av straffskalorna för sexualbrott i 6 kapitlet brottsbalken för att se över dessa i skärpande riktning.

Allvarlig integritetskränkning

För det andra vill vi stärka brottsofferstatusen för de personer som säljer sex. I för få fall betraktas personen som säljer sex som ett brottsoffer och har rätt till skadestånd. Vid koppleri krävs exempelvis en allvarlig integritetskränkning för att få kränkningsersättning, vilket märkligt nog innebär att även när en person döms för koppleri så betyder inte det att personen måste betala kränkningsersättning till offret. Vi vill att kränkningsersättning blir aktuellt i fler fall än i dag.

För det tredje vill vi att de sju polisregionerna inrättar särskilda grupper specialiserade på sexualbrott. Genom våra tidigare förslag för fler poliser tillsammans med specialiserade sexualbrottsgrupper kan fler misstänkta sexualbrottslingar ställas inför rätta och fler brottsoffer få upprättelse.

Den feministiska regeringen har haft flera år på sig att agera men har aktivt valt att avstå. För ökad jämställdhet räcker inte feministiskt poserande. För att på allvar motverka prostitutionen i Sverige bör regeringen verkställa de förslag som Moderaterna har presenterat.

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson Moderaterna

Louise Meijer, ledamot justitieutskottet Moderaterna