Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill skärpa kraven för att kunna bli svensk medborgare men samtidigt också göra det möjligt att återkalla medborgarskapet, till exempel efter dom för terrorbrott, precis som i flera EU-länder, skriver Tomas Tobé (M) och Hampus Magnusson (M).

Skärp reglerna för svenskt medborgarskap

Moderaterna vill att den som döms för terroristbrott ska kunna få sitt medborgarskap återkallat. Så är det inte i Sverige i dag. Däremot i flera länder i vår närhet. Det handlar ytterst om respekten för det svenska medborgarskapet, skriver Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson, och Hampus Magnusson (M), oppositionsråd i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Medborgarskapet har stor betydelse, såväl rättsligt som symboliskt. Det är ett rättsligt förhållande mellan medborgare och stat, som innebär både rättigheter och skyldigheter.

Moderaterna vill att det svenska medborgarskapet ska respekteras och värnas – mer än i dag. Den som känner samhörighet med Sverige och som kan antas ha sin framtid här ska ha goda möjligheter att bli medborgare här. Dock förutsatt att man uppfyller våra grundläggande krav.

Därtill vill vi att vår medborgarskapslagstiftning i större utsträckning ska bli mer lik motsvarande lagstiftning i andra jämförbara länder. Vi vill både skärpa kraven för att beviljas medborgarskap och göra det möjligt att återkalla medborgarskap i särskilda fall.

Kunskapskrav

Vi vill för det första införa ett nytt krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för att erhålla medborgarskap. Med ett språkkrav förstärks kopplingen mellan medborgarskapet och språket. I våra grannländer i Norden och i Tyskland finns språkkrav redan i dag.

Vi vill även införa ett krav på grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Därutöver vill vi skärpa hemvistkravet. Med hemvist avses här den tid man ska ha vistats i Sverige för att kunna beviljas ett medborgarskap. Vi vill att hemvisttiden ska höjas till sju år i stället för fem år som är fallet i dag.

Egen försörjning har också stor betydelse för integrationen. Sådana krav för medborgarskap finns bland annat i Danmark och i Finland. På förslag från 1974 års stora ”invandrarutredning” togs kravet på egen försörjning bort ur den svenska medborgarskapslagen. Vi tror att det var ett misstag. Vi vill att ett återinförande i Sverige ska utredas, inte minst så att reglerna om medborgarskap hänger ihop med andra delar av integrationspolitiken. Att man ska kunna försörja sig själv och göra rätt för sig för att bli svensk medborgare är ett högst rimlig krav anser vi.

Den som jobbar och försörjer sig själv, och har klarat språkkrav och krav på kunskaper om samhället, vill vi som regel ska kunna bli medborgare tre år tidigare än vad som annars hade varit fallet. Det skulle innebära en drivkraft till att snabbt komma in i vårt samhälls- och arbetsliv.

Återkallat medborgarskap

Återkallelse av medborgarskap är i dag inte tillåtet enligt svensk lagstiftning. Ska det bli möjligt måste grundlagen ändras.

Möjlighet till återkallelse av medborgarskap på grund av oriktiga uppgifter eller mutor finns i våra grannländer i Norden, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Vi vill att medborgarskap ska kunna återkallas i dessa fall även i Sverige, vilket alltså kräver grundlagsändring.

En sådan möjlighet skulle bidra till att stärka legitimiteten av ett beslut och värna medborgarskapets status. Detta även om möjligheten sannolikt skulle bli aktuell enbart vid ett fåtal tillfällen.

Det saknas i dag i Sverige även möjlighet att återkalla medborgarskap på grund av gärningar till allvarlig skada för statens vitala intressen – till exempel terroristbrott. Sådan möjlighet finns i dag i ungefär hälften av EU:s länder, däribland Danmark, Belgien och Storbritannien. Motsvarande lagstiftning förbereds även i Finland.

Vi vill att terroristbrott ska kunna leda till återkallelse även i Sverige. Även här krävs grundlagsändring. Återkallelse i dessa fall ska komma ifråga då personen har ett dubbelt medborgarskap.

Även här kommer möjligheten sannolikt att bli aktuell vid ett fåtal tillfällen. Den är ändå viktig. Det handlar om att värna såväl Sveriges säkerhetsintressen som respekten för det svenska medborgarskapet.

Tomas Tobé (M)

rättspolitisk talesperson

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd Göteborg