Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

De berörda läkarna har i sina utlåtanden till IVO hänvisat till att de velat hjälpa flickan från våld och hot från familjen. Det är en etisk vurpa, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sjukvården ska inte bidra till förtryck

DEBATT: Oskuldskontroller är inte tillåtna i Sverige och enligt Socialstyrelsen kan man förlora sin läkarlegitimation om man utför dem. Ändå får de läkare och vårdcentraler som utfört oskuldskontroller endast milda reprimander från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är dags för en skärpning av lagen, skriver bland andra läkaren Camilla Starck.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Debatten var kraftig i höstas efter Kalla Faktas program i TV4 om oskuldskontroller. Politiker och människorättsorganisationer uttryckte sig starkt och flera tyckte att läkare som utför oskuldskontroller bör fråntas sin legitimation. Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister, menade att det är olagligt att utföra oskuldskontroller.
Den tillsynsmyndighet som har ansvar att granska hälso- och sjukvården är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). När en läkare bedöms ha brustit i sin yrkesutövning kan IVO välja att rikta kritik mot läkaren, göra en polisanmälan eller ett yrkande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om prövotid eller återkallande av legitimation. Det är i Patientsäkerhetslagen kriterier ska framgå för olika åtgärder från IVO:s sida.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se


Inga åtgärder
Vi har tagit del av besluten från IVO i de fall som berördes i Kalla Faktas program om oskuldskontroller. De beslut vi tittat på gäller en läkare i Stockholm, en i Malmö och en i Göteborg. I det senare fallet uppgav läkaren att hon vid två tidigare tillfällen utfört oskuldskontroller och utfärdat intyg utan att journalföra besöken. Denna läkare hade i TV-programmet även erbjudit fastern till patienten att på flickan utföra en hymenoperation, det vill säga sy ihop henne inför bröllopsnatten.
I fallet i Stockholm framkom att två oskuldskontroller tidigare utförts vilka journalförts. I Malmö hade tre oskuldskontroller journalförts och IVO beslutar att inte rikta kritik mot vårdcentralen. I Stockholm och Göteborg väljer IVO enbart att rikta kritik mot läkarna och bedömer inte att några andra åtgärder behövs, det vill säga inget yrkande till HSAN har gjorts och ingen polisanmälan. Från IVO:s sida finns det därmed inga hinder för läkarna att fortsätta sin yrkesutövning.


Har velat hjälpa
De berörda läkarna har i sina utlåtanden till IVO hänvisat till att de velat hjälpa flickan från våld och hot från familjen. Det är en etisk vurpa att tro att man kan försvara understödjandet av hederskultur genom att hänvisa till hedersförtryckets existens.
Undersökningen kan i stort sett aldrig betraktas som frivillig. En oskuldskontroll är inget en flicka önskar utan påtryckningar. Det vill säga att även om kvinnan själv skulle söka med ett önskemål så finns oftast flera gärningsmän i bakgrunden som påverkar hennes beslut.
Undersökningen strider därmed inte enbart mot Patientsäkerhetslagen utan även mot vår grundlag då det finns skydd i Regeringsformen mot påtvingade undersökningar. Det finns också stor risk att såväl psykisk som fysisk misshandel förekommer i flickans familj samt risk att hon tvingas in i ett äktenskap vilket även det är olagligt.
Det rimliga i dessa fall är att läkaren tillhandahåller ett, av Socialstyrelsen utformat, informativt dokument på lämpligt språk, där såväl medicinska som juridiska fakta kring oskuldskontroller framgår, inklusive vårdens skyldighet att anmäla. Man behöver inom sjukvården kunna hänvisa till att det är olagligt att utfärda oskuldsintyg samt för anhöriga att tvinga en flicka till undersökning.


Personalen behöver utbildning
Lagen behöver utifrån IVO: s beslut i de nämnda fallen därmed skärpas. Personal inom hälso- och sjukvård behöver systematisk utbildning i hederskultur och hedersvåld. Det rimliga är också att läkare som praktiserar ovetenskapliga undersökningar som bryter mot lagar och föreskrifter och samtidigt bidrar till hedersförtryck inte får inneha läkarlegitimation.
Sverige bör inte ha en lagstiftning som tillåter oskuldskontroller inom offentlig, skattefinansierad vård. Sjukvården ska inte bidra till förtryck. Det är varken den enskilde läkarens uppgift, eller hälso- och sjukvårdens, att relativisera ett brott till en kulturell aspekt. Socialstyrelsen är tydlig med att oskuldskontroller inte är tillåtna i svensk sjukvård och att man kan förlora sin läkarlegitimation. Varför har IVO bortsett från detta i sin utredning? Vem granskar IVO?
Vi behöver ta vårt ansvar, för ett bättre samhälle och en bättre värld där alla är lika mycket värda inför lagen. Det är dags att ta detta på allvar nu.
Camilla Starck
läkare, psykiatri
Gertrud Åström
vice ordförande, Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadima, GAPF
Sara Mohammad
grundare av GAPF