Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Grönblå samverkan för Västra Götalandsregionen: Kristina Jonäng (C), Birgitta Losman (MP), Johnny Magnusson (M), Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (FP). Bild: Kent Eng

Sjukvården kräver nytänkande

Ända sedan Grönblå samverkan tillträde som styrande i Västra Götalandsregionen har vi arbetat konsekvent och målinriktat för att stärka hälso- och sjukvården och gjort medarbetarsatsningar, skriver Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sahlgrenska, 21/11

Med underskotten som sjukhusen i Västra Götalandsregionen drogs med 2014 bestämde vi oss för att tillföra stora medel till sjukvården. Vi höjde även skatten för att få ytterligare resurser till satsningarna. Under de senaste tre åren har vi ökat resurserna till sjukvården med 6,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en årlig uppräkning på omkring 6,5 procent. Det är en långt högre uppräkning än under tidigare år.

Det innebär att de ekonomiska resurserna som sjukvården har att tillgå i regionen är större än någonsin. Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, har fått en betydande andel av dessa medel. För SU ökade intäkterna med 932 miljoner kronor bara under 2017. Även i år har SU tillförts resurser motsvarande en ökning med 6,3 procent. Det är dessa medel från våra invånare som självklart sätter ramarna för vad verksamheterna har att använda. Trots skattehöjning, trots högkonjunktur som bidragit till att skatteintäkterna ökat och därmed resurserna kvarstår långa väntetider och köer.

Självklart är vi som folkvalda inte nöjda med att de stora resurser som tillförts inte gett den effekt vi hoppades på.

Självklart är vi som folkvalda inte nöjda med att de stora resurser som tillförts inte gett den effekt vi hoppades på. Även på medarbetarsidan har sjukvården ökat antalet anställda i regionen, de flesta av dem, 1 235, inom hälso- och sjukvården. På SU ökade antalet nettoårsarbetare med 530 personer förra året. Ändå, även till vår frustration, märks ingen tydlig förbättring avseende arbetsmiljö eller produktivitet och sjukhusen gör ekonomiska underskott trots satsningarna både vad gäller pengar och medarbetare.

Det krävs nytänkande och omprioriteringar för att komma till rätta med de problem som sjukhusen dras med i dag. Mera resurser har hittills inte varit svaret.

Detta visar på att det krävs nytänkande och omprioriteringar för att komma till rätta med de problem som sjukhusen dras med i dag. Mera resurser har hittills inte varit svaret och dessutom kommer inte Västra Götalandsregionen att klara av den kostnadsutveckling som har utvecklats över tid.

Därför krävs det andra förändringar inom hälso- och sjukvården och det handlar om omställningen av vården med mera nära vård, men också koncentration av den högspecialiserade vården. Ett område som vi avsatt en miljard för att genomföra. Framtidens informationsmiljö med nya digitala lösningar är ytterligare en satsning. Samtidigt är det viktigt att sjukhusen prioriterar vård framför administration, ständigt söker bättre och smartare arbetssätt och ser över hur andra yrkeskompetenser kan användas för att rätt kompetens finns på rätt nivå.

Vi i Grönblå samverkan är i högsta grad medvetna om sjukvårdens brister, men vi har också en plan för hur sjukvården ska klara av de utmaningar vi står inför. Det är med tillförsikt och beslutsamhet vi tänker fortsätta enligt plan, med sikte på en bättre hälso- och sjukvård för alla invånare i Västra Götaland.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen