Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Janette Olsson (S), andre vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare regionstyrelsen

Sjukvården behöver en ledning som tar ansvar

Regionen behöver en ny ledning som har viljan och lösningarna för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alliansen och MP har tydligt visat att man inte orkar med detta ansvar, skriver Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi närmar oss höstens regionval och kan utvärdera en mandatperiod med Alliansen och MP i majoritet med ansvar för vår hälso- och sjukvårdspolitik i Västra Götaland. De började sitt styre med att höja skatten och lovade lugn och ro. Det är nog få som håller med om att det rått lugn och ro i vården.

Vi kan med följande exempel illustrera den bild som präglat i stort sett hela mandatperioden som blågrön majoritet styrt regionen och haft den politiska ledningen i västra HSN. Ur delårsrapporten:

Minus att jobba in

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2018 inte en budget i balans utan budgeterar med hänvisning till regionfullmäktiges kompletteringsbudget ett underskott på -65 mkr. SU:s ekonomiska resultat för sjukhuset efter första kvartalet uppgick till minus 97 mkr och har till det förra årets minus att jobba in. Vidare är det vid Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett överbeläggningar, utlokaliserade patienter och svårigheter att uppfylla vårdgarantin till operation och behandling och att klara genomloppstider på akutmottagningen. Beläggningarna är över 100 procent i medeltal vilket medför att man från vårdens sida måste lägga patienter i dagrum och korridorer.

Allt detta finns att läsa i de rapporter som vi politiker får på bordet.

Larm om situationen

Överbeläggningarna och vårdköerna har fått både patienter och personal att larma om situationen. Då kan man ju lätt tro att också den politiska ledningen alliansen och MP ska agera!

Dessutom vill man från regionstyrelsen och revisionen att större ansvar behöver tas i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för att tillgodose nämndinvånarnas konsumtion av vård. Socialdemokraterna har också försökt få majoriteten att ta detta ansvar. Detta valde nämndens blågröna majoritet att avslå på senaste mötet. Läs det igen och låt det sjunka in.

Vi ser det helt enkelt som att man inte orkar ta det ansvaret. Det mest flagranta är att vi socialdemokrater har haft en mängd förslag på hur vi kan hjälpa sjukhusen – börja med att stryka det stora underskott som SU har i bagaget från förra året, satsa på personalen på riktigt och inför närakuter som avlastar akuten för att nämna några. Men icke!

Den 9 september är det val och regionen behöver en ny ledning som har viljan och lösningarna för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alliansen har det inte!

Janette Olsson (S)

andre vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare regionstyrelsen