Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nedrustningen av en uppskattad och välfungerande vårdavdelning på SU ger en god inblick i hur okunskap hos sjukhusledningen sätter patientsäkerheten och vårdkvaliteten på spel, skriver debattörerna.

Sjukhusledningen knäcker vårdkvaliteten

Patientsäkerhet och vårdkvalitet sätts på spel när ledningen för Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal monterar ned en väl fungerande medicinsk intensivvårdavdelning i Mölndal. Det vore bättre att rationalisera den organisation som styr den kliniska verksamheten, skriver bland andra Annika Malmberg Andréasson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En välfungerande vårdavdelning håller på att nedmonteras. Historien om nedrustningen av en uppskattad och välfungerande vårdavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, ger en god inblick i hur okunskap bland sjukhusledningen sätter patientsäkerhet och vårdkvalitet på spel. Att med vår tystnad acceptera detta är inte längre acceptabelt.

Miva (medicinsk intensivvårdsavdelning) på SU/Mölndal har sedan dess invigning i början av 1980-talet varit en mycket välfungerande avdelning med stor kompetens att ta hand om patienter med bland annat hjärtinfarkter och andningssvårigheter. Avdelningen har tidigare skötts på ett professionellt och effektivt sätt med god sammanhållning och vårdkvalitet som resultat. Dessutom har utbildning för personalen alltid varit högt prioriterad.

En arbetstidsmodell för schemaläggning började användas år 2003. Detta bidrog till att hög kompetens kunde upprätthållas dygnets alla timmar. Sjukfrånvaro samt semestrar löstes med befintlig personal inom budgetramen. Det fanns en trygghet i gruppen, vilket gav en låg personalomsättning och var således kostnadseffektivt. Att bemanningen endast bestod av sjuksköterskor, oftast vidareutbildade inom området, bidrog till upprätthållandet av patientsäker vård.

Så kom hösten 2009 ett övergripande beslut från sjukhusledningen att, med hjälp av konsultfirman Ledningsbolaget, rationalisera i den kliniska verksamheten. Standardisering av vårdenheter genomfördes på hela Sahlgrenska där 28 vårdplatser blev normen och personaltätheten begränsades.

Stora bekymmer

Vår arbetstidsmodell försvann och det blev åter stora bekymmer att bemanna avdelningen nattetid. Många sjuksköterskor slutade och vi fick börja använda oss av i längden dyrare lösningar. Resultatet blev allt högre kostnader för avdelningen. Konsekvensbeskrivningar till sjukhusledningen angående situationen mötte döva öron.

Under våren 2011 drog sjukhusledningen åter i handbromsen eftersom den snålt tilltagna budgeten inte gick att hålla. Man drog ned på vårdplatser på Miva trots att behovet ökade. Vårdpersonalen blev utlokaliserade till andra avdelningar med jämna mellanrum utan introduktion i de gällande rutinerna. Att arbeta på en ny avdelning där man varken hittar i lokalerna eller känner sina medarbetare leder till otrygghet, starka olustkänslor och en ovilja att återvända till arbetsplatsen. Arbetsmoralen gick i botten liksom energin samtidigt som sjukfrånvaron ökade.

Ryggraden splittras

Det som sedan inträffar står vi alla mållösa inför. Avdelningen som vi en gång varit så stolta över har fragmenterats till den grad att även kardiologin, verksamhetens ryggrad, ska upphöra i sin nuvarande form och troligtvis omfördelas på avdelningar utan specialistkompetens.

Vi har svårt att se det rimliga i denna tankegång. Vår chef slutar då hon upplever att hennes åsikter och erfarenheter nonchaleras i en näst intill militärliknande ledningsstruktur.

Att förändra det som inte fungerar är viktigt och nödvändigt, men att förändra det som fungerar bra leder till sämre vård. Detta blir i längden en mer kostsam affär både ekonomiskt och i form av kompetensflykt. Frågan är därför om man i stället för att rationalisera den kliniska verksamheten inte borde effektivisera organisationen som styr den?

Annika Malmberg Andréasson

sjuksköterska avd 228, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal

Carina Rutgersson

sjuksköterska avd 228, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal

Christina Molin

sjuksköterska avd 228, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal