Inget hot. Varför ser Daniel Bernmar (V) privat hemtjänst som ett hot? Se det som en möjlighet att utveckla den kommunala verksamheten i stället, skriver David Lega (KD).
Inget hot. Varför ser Daniel Bernmar (V) privat hemtjänst som ett hot? Se det som en möjlighet att utveckla den kommunala verksamheten i stället, skriver David Lega (KD).

Se valfrihet som en utmaning

Daniel Bernmar (V) målar allt i svart med skrämselpropaganda för att slippa ta ansvar för en hemtjänst som inte fungerar. Inte ett ord ägnar han åt dem som verksamheten är till för, de äldre göteborgarna. Inte ett ord ägnar han åt deras möjlighet att bestämma mer över sin vardag, skriver David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    David Lega (KD)
David Lega (KD)

Replik

Välfärdsjobben, 8/9

Det var de äldre och deras möjligheter till valfrihet som var Kristdemokraternas drivkraft när vi röstade för att Göteborg ska tillämpa lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten. Och det är nu över ett år sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att ge äldre göteborgare mer valfrihet genom att släppa in fler aktörer som kan bedriva hemtjänst.

I Daniel Bernmars beskrivning låter det som att hela stadens hemtjänst ska privatiseras. I verkligheten, i de städer som infört systemet, är det sju procent som väljer en annan aktör de första åren. Efter några år har ungefär tjugo procent av de hemtjänstbehövande en annan aktör än kommunen. Varför provocerar det Vänsterpartiet så mycket att var femte äldre väljer någon annan än kommunen? Varför vill de inte ens ge dem möjligheten att välja?

ANNONS

Inte särskilt ödmjukt

Att tillämpa LOV görs inte i en handvändning och därför har en rad utredningar gjorts, och görs fortfarande, för att situationen för äldre och personal ska bli så bra som möjligt. Hemtjänsten är, precis som Bernmar påpekar, en kvinnodominerad bransch. Av den anledningen menar han att kommunen bör vara ensam arbetsgivare. Det är inte särskilt ödmjukt att hävda att Göteborg som arbetsgivare är så bra att inga alternativ behövs. Varför vill Bernmar låsa in kvinnor i offentlig sektor?

Statistik från SCB visar att de som övergår från offentlig sektor till privat har bättre löneutveckling. De som arbetar inom privat sektor är dessutom mer nöjda med sina kollegor, arbetsuppgifter och arbetsgivare. Bernmar borde se detta som den utmaning det är för Göteborg, snarare än att försöka skrämmas.

Avslutningsvis, Bernmar skräms i sin artikel också med att Attraktiv hemtjänst inte skulle kunna genomföras när fler aktörer verkar i Göteborg. Det är helt enkelt inte sant, vilket Stadsledningskontorets utredning visat. Alla är måna om att projektet genomförs, både för de äldres skull och för att få fler att vilja arbeta hos kommunen. Det är detta Bernmar borde ägna sina tankar åt, och kanske känna viss oro för. Rekryteringsbehovet är stort även framöver och då gäller det att stå sig i konkurrensen som arbetsgivare och vårdgivare.

ANNONS

David Lega (KD)

kommunalråd

ANNONS