Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Se till att alla nyförlösta får hembesök

Låt nyblivna föräldrar erbjudas hembesök från barnhälsovården senast två veckor efter födseln. I Göteborg är det bara 49 procent som får det, trots att Västra Götalandsregionen kräver att alla ska få det, skriver Ann-Marie Palm (S) och Marlene Segerson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tidiga insatser ger resultat. Det vet vi. Just därför rekommenderar Socialstyrelsen hembesök. Besöken hos nyblivna föräldrar är till för att främja kontakten mellan barnavårdscentralen och hemmet, informera och vid behov även ge råd och stöd.

I Västra Götalandsregionen finns det en krav- och kvalitetsbok som vårdcentralerna i regionen är skyldiga att rätta sig efter. Där står det bland annat att barnhälsovården ska erbjuda alla familjer, oavsett var de bor, tidigt hembesök och senast 14 dagar efter hemkomst från sjukhuset. Vidare står det också att erbjudandet om hembesök även ska omfatta flyktingbarn, barn placerade i familjehem och familjer med särskilda behov.

Ambitionerna är goda, men verkligheten visar dessvärre på något helt annat. Det finns stora skillnader när det gäller vilka familjer som får ett första hembesök. I Göteborg var det 2015 exempelvis bara 49 procent som fått sitt första hembesök när barnet var nyfött. Året innan var det 53 procent. Situationen har alltså försämrats senaste året.

Utvecklingen i södra Bohuslän oroar också.

Vidare varierar det stort i hur hembesöken praktiskt genomförs. Och det gäller såväl offentliga som privat drivna vårdcentraler.

Stora skillnader

Hos vissa får i stort sett alla ett hembesök, på andra får familjerna inget erbjudande alls. Det finns också stora skillnader inom ett och samma geografiska område.

Vi menar att det nu är hög tid att göra en ordentlig inventering för att se vad det är för mekanismer som gör att vissa inte erbjuder besök och vilka åtgärder som behöver införas för att främja fler besök. Regionens moderatledda styre måste skyndsamt agera. Vi deltar gärna i det arbetet tillsammans med det blågröna styret.

Ann-Marie Palm (S)

ordföranden för social-demokraternas kvinnodistrikt i Göteborg

Marlene Segerson (S)

ordföranden för social-demokraternas kvinnodistrikt i Göteborgsområdet