Vi ökar tryggheten med fler ordningsvakter och kameror så att vi slutligen kan låsa in dem som brukar våld och förstör, skriver Jörgen Fogelklou (SD).  Bild: Privat, Stina Stjernkvist/TT
Vi ökar tryggheten med fler ordningsvakter och kameror så att vi slutligen kan låsa in dem som brukar våld och förstör, skriver Jörgen Fogelklou (SD). Bild: Privat, Stina Stjernkvist/TT

SD: Välfärd och trygghet möjligt utan skattehöjningar

Vi är övertygade om att vi kan förbättra välfärden och det kommunala uppdragen utan att höja skatterna. En skattehöjning är för oss helt uteslutet. Vi har helt enkelt redan passerat en gräns för vad som är lagom, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Måndagen den 4 november antar vi stadens budget för 2020 i Göteborgs fullmäktige.

Att få förvalta människors skattepengar till en gemensam välfärd, är något som ska hanteras med stor varsamhet och respekt. Därför lägger Sverigedemokraterna fram en budget där vi förbättrar välfärden för de som är i allra störst behov av den. Våra unga, våra äldre och de som har drabbats av sjukdom.

Skattehöjningar uteslutna

Göteborg har en budget på nästan 33 miljarder. 30 av dessa kommer från kommunalskatten resterande från statsbidrag och utjämningssystem. Vi är övertygade om att vi kan förbättra välfärden och det kommunala uppdragen inom ramen för detta. En skattehöjning är för oss helt uteslutet. Vi har helt enkelt redan passerat en gräns för vad som är lagom. Höjer vi skatten än mer kommer invånarna med all rätt fråga sig vad de egentligen får för sina skattepengar.

Höjer vi skatten än mer kommer invånarna med all rätt fråga sig vad de egentligen får för sina skattepengar

Det kan vara de mest normala frågor man ställer sig, men de ska tas på allvar. Hur länge ska min mamma vänta på att få en trygg plats på äldreboendet? Har mina barn studiero och rätt läxhjälp? Hinner polisen komma till undsättning och ta fast förövarna om någon jag håller av skulle bli överfallen eller rånad? Kan mina barn ta sig hem tryggt om kvällen? Varför kan vi inte få lov att bo vackert, rent och tryggt?

Fungerar inte dessa mest fundamentala samhällsinstanser och byggstenar, då har vi fått ett problem. Här är står vi i dag, med ett brutet samhällskontrakt, i en stad som blöder lite mer för var månad som går. Vi vill ändra på det. Göteborgare ska återigen kunna röra sig tryggt på våra gator och torg, till och från jobbet och skolan, från vänner och glädjefyllda stunder.

Skola och äldrevård i fokus

I vår budget lägger vi fram 33 skarpa förslag, där fokus ligger på att stärka både skolan och äldreomsorgen, samt en ökad trygghet för oss alla.

Alla partier pratar om att vi måste fokusera på kommunens kärnverksamheter. Varför kan vi då inte komma överens? Det är för att vi helt enkelt inte har samma syn på vad kommunens kärnverksamhet faktiskt är. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns det tio områden som är obligatoriska att driva i en kommun. Ingen skulle vilja bo eller flytta till en kommun som enbart skötte det som var lagstadgat. Vi måste också göra kommunen attraktivt för både invånare som näringsliv. Det är vad vi kallar kommunens kärnverksamhet. Se till att kommunens uppdrag fungerar.

Till sist kommer politiska prioriteringar. Våra satsningar inom områden som egentligen inte alls tillhör kommunens kärnverksamheter, men som partier tycker är viktiga.

Skolan är en av grundbultarna i morgondagens välfärd. Som ett led i detta satsar vi 100 miljoner kronor på utbildning utöver dagens nivå, samt genomför en omfördelning av de resurser skolorna får i dag.

Äldrevården som varit eftersatt så länge ska också få ett tillskott på 100 miljoner för att få ut mer varsamma händer och hjärtan i vården.

En ökad trygghet med fler ordningsvakter och kameror så att vi slutligen kan låsa in de som brukar våld och förstör. Arbetet mot våldsbejakande extremism får 15 av de totalt 110 miljoner vi satsar för en tryggare stad.

Ett återvandringskansli får helt enkelt bli glasyren i det ekonomiska tårtbygget

Man kan inte betala för en vara eller tjänst man inte får. Därför ska självklart förskola vara kostnadsfri när det är sommarstängt. Det och ett återvandringskansli får bli glasyren i det ekonomiska tårtbygget. Russinen i kakan helt enkelt.

Jörgen Fogelklou (SD), kommunalråd i opposition