Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Driften av bilar är det som som bidrar mest till klimatpåverkan. Så stadens mål om 100 procent fossilfri fordonsflotta 2023 är ett klokt mål, skriver debattören.
Driften av bilar är det som som bidrar mest till klimatpåverkan. Så stadens mål om 100 procent fossilfri fordonsflotta 2023 är ett klokt mål, skriver debattören.

SD:s klimatpolitik saknar logik

De förslag som SD har inom klimatområdet är varken radikala eller realistiska. Björn Tidland anklagar miljörörelsen för att sakna kunskaper i ekonomi och logik. Något som vi menar stämmer bättre in på Sverigedemokraterna, därtill kommer en faktaresistens som tyvärr verkar svår att råda bot på, skriver Helena Norin (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

26/3 Skrota meningslösa miljöplaner – bygg minikärnkraftverk

Björn Tidland menar att vi ska fortsätta köra gamla bilar med argumentet att det gynnar cirkulär ekonomi. I själva verket visar livscykelanalyser att det är driften av bilarna som bidrar mest till klimatpåverkan. Så stadens mål om 100 procent fossilfri fordonsflotta 2023 är ett klokt mål. Att bygga ny kärnkraft är både kostsamt och förenat med stora säkerhetsrisker. Det är inget vi vill utsätta göteborgarna för. Dessutom skulle det ta alldeles för lång tid. Göteborg måste använda metoder som fungerar redan idag för att minska vår klimatpåverkan.

Forskningen är enig, vi har cirka tio år på oss. Därför måste vi göra allt vi kan för att hinna ställa om innan jorden hamnar i ett läge av självupphettning som inte går att hejda. Det innebär förändringar på systemnivå, som att ställa om fordonsflottan och att radikalt förändra bygg- och anläggningsbranschen. Med mer energieffektiva byggnader så står själva byggnationen för allt större del av byggnaders klimatpåverkan.

Fossilfritt stål

Att bygga mer i trä är ett sätt att minska klimatavtrycken. Stål och betong kommer fortfarande användas i våra byggnader, material som idag står för stora klimatutsläpp. Vi måste därför bli bättre på att återanvända och återvinna material av alla ändliga resurser. Produktionen av ny betong behöver ställas om så att den blir klimatneutral med hjälp av infångning av koldioxid. Sveriges satsningar på fossilfritt stål är världsledande.

Städerna har ett särskilt ansvar, allt fler människor bor i städer och här finns förutsättningar för ett nära samhälle. Miljöpartiet vill att Göteborg ska vara en föregångare. Förutsättningarna finns. Nu krävs att stadens politiska beslut bidrar till att uppnå målen. När alla förvaltningar och bolag jobbar tillsammans och med samma mål för ögonen kommer vi snabbare att nå en god miljö för alla oss som vistas i Göteborg, vare sig vi är människor, växter eller djur.

Miljöpartiet kommer att göra allt vi kan för en effektiv klimatomställning tills utsläppskurvorna viker nedåt - för ett grönt och rättvist Göteborg.

Vi glada att en bred majoritet ställt sig bakom Göteborg Stads nya miljö- och klimatprogram, även om vi ser delar som borde skärpas ytterligare. Miljöpartiet vill införa klimatbudgetar för att i tydliga steg ta staden mot nollutsläpp. Vi vill också inrätta ett fristående granskande klimatråd med experter som pådrivare för att stadens politik tillräckligt snabbt når miljömålen. Här fegar övriga partier ur. Miljöpartiet kommer att göra allt vi kan för en effektiv klimatomställning tills utsläppskurvorna viker nedåt - för ett grönt och rättvist Göteborg.

Helena Norin (MP), 2:e vice ordförande i miljö-och klimatnämnden