Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

SD är djupt kritiskt till Putins Ryssland

De senaste dagarna har en rent förtalsliknande kampanj rullats upp, som i korthet går ut på att Sverigedemokraterna skulle gå Moskvas intressen. Inget kunde vara mindre sant, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jörgen Fogelklou (SD) distriktsordförande SD Göteborg och sammankallande distriktsordförandegruppen
Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande SD Göteborg och sammankallande distriktsordförandegruppen

Låt mig därför klargöra att Sverigedemokraterna förhåller sig djupt kritiskt till Rysslands nuvarande regim, något ledande partiföreträdare varit synnerligen tydliga med. Bland en lång rad Putin-kritiska uttalanden kan följande lyftas fram:

  • "Med samma utgångspunkter är vi naturligtvis ännu mer kritiska till Rysslands stormaktsfasoner som bryter mot internationella lagar och innehar ett ännu större demokratiskt underskott. Någon annan hållning vore ologisk och inkonsekvent", Björn Söder,(säkerhetspolitisk talesperson), Mikael Jansson (försvarspolitisk talesperson) och Julia Kronlid (utrikespolitisk talesperson).
     
  • "Jag har extrema problem med Putin, ...", Richard Jomshof, partisekreterare.
     
  • "... de återkommande attackerna och lönnmorden på oppositionella i Ryssland är ett bevis på att Putin, medvetet eller på grund av oförmåga, har misslyckats med de allra mest grundläggande uppgifterna för en demokratisk konservativ ledare det vill säga att garantera och upprätthålla yttrandefrihet och lag och ordning", Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen.

Gör oss inte Putin-vänliga

Sverigedemokraterna framhåller att Ryssland genom sin annektering av Krim har brutit mot Helsingfors-avtalet och har bedrivit angreppskrig i både Georgien och Ukraina. Nu skiljer sig Rysslands historia från vår och kan inte direkt jämföras med västerländska demokratier. När detta är klarlagt kan vem som helst konstatera allvarliga brister i Ryssland gällande synen på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Att Sverigedemokraternas säkerhetspolitiska analys inte är lika Nato-vänlig som till exempel Liberalernas gör oss alltså inte Putin-vänliga.

Vi anser i likhet med till exempel Socialdemokraterna att nackdelarna med Nato-medlemskap överväger fördelarna, men att vi bör utveckla försvarssamarbete med övriga nordiska länder. Det finns inget konspiratoriskt eller Moskva-vänligt med detta. Vår politiska kompass utgår från självbestämmande och nationell suveränitet, vilket vi även anser att andra europeiska nationer har rätt till.

Försvarsvänlig linje

Sverige har efter decennier av nedrustning försatt sig i ett utsatt geopolitisk läge. Sverigedemokraterna har konsekvent drivit en försvarsvänlig linje och i vår skuggbudget skapat utrymme för högre försvarsanslag. Det utmanar ju all logik att SD skulle ha förordat mer pengar till försvaret om vi inte (!) varit oroliga just för det auktoritära Rysslands agenda eller framtida agenda i Östersjöregionen. Här är det väl snarare de andra partiernas politik som bör kritiseras.

Sedan kan det finnas en viss bredd i synen på utrikespolitik bland Sverigedemokraternas lokalpolitiker, det kan gälla både Nato, EU, Ryssland och världspolitiken generellt. Som sammankallade distriktsordförande med åtskilliga kontakter bland de olika distrikten märker jag dock inte av någon Rysslandsvänlig slagsida i dessa diskussioner.

Sedan kan det finnas sympatisörer som av någon anledning gillar Putin, men det definierar ju inte partiets linje. Då är det väl för övrigt mer intressant att granska de helt formella kontakterna mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och vissa partier på de palestinska territorierna, eller varför inte det ekonomiska bistånd som Vänsterpartiets partianslutna organisation har skickat till just Putin-vänliga separatister i östra Ukraina?

Ny anledning ogilla SD

När nu anklagelserna om rasism och fascism börjar klinga alltmer ihåligt är väl den enkla förklaringen att etablissemanget tror sig ha hittat en ny anledning att ogilla SD. Men som jag visat ovan vilar teorin om SD:s sympatier för Putin på obefintlig grund.

Anledningen till förtalskampanjen ska uppenbart sökas i inrikespolitiken, där vi utmanar de gamla partierna.

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande SD Göteborg och sammankallande distriktsordförandegruppen