Ett sänke. Det visar sig att elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan genomgående har de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik, skriver debattören.
Ett sänke. Det visar sig att elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan genomgående har de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik, skriver debattören.

Satsa på mjukvaran i skolan

ANNONS

Det är inte förvånande att Sverige fortsätter halka efter de främsta länderna i den senaste Pisarapporten som fokuserar på elever datorer och lärande. En elev som inte kan matematik blir inte bättre bara för att hen sätter sig framför en dator. Det handlar om att ha tillgång till skickliga och kunniga lärare.

Vi har satsat mycket på hårdvaran, prylarna, men satsat för lite på mjukvaran; lärarna och eleverna. Det handlar inte om att ta bort datorer, utan om att använda dessa verktyg rätt. Det är uppenbart att vi måste omsätta tillgången till datorer och datormognaden bland svenska elever till att också lyfta elevernas kunskapsresultat. Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska vara verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform.

ANNONS

Sämre läsförståelse

Datorer och IT ska användas mer genomtänkt och medvetet än i dag. Det visar sig att elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan genomgående har de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.

Den nya tekniken måste i skolan användas för att utveckla lärandet. Datorer och IT får inte bli tidsätande förströelse och ta fokus från verkligt lärande. Lärande som kan ske som lek, men som i så fall ska ha en pedagogisk tanke bakom.

IT i undervisningen har positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är viktigt att inse att det är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang. Detta visar tydligt att lärarens betydelse inte minskar med utvecklingen, utan ökar.

Människor styr maskinerna

Satsningar på IT i skolan och i undervisningen måste kombineras med en insikt om att den långsiktiga grunden för att utveckla den nya tekniken också innebär satsningar på lärarnas arbetsvillkor, med tillräcklig tid, med stöd och med möjligheter att förbereda och utveckla undervisningen. Bara så når vi högre i kunskapsresan. Genom tid, fokus och rätt förutsättningar. Och genom att inse att människorna faktiskt styr maskinerna.

De nya Pisaresultaten visar att IT i skolan inte främst ska handla om IT, utan om lärande.

ANNONS

Bo Jansson

ordförande Lärarnas Riksförbund

ANNONS