För det första behöver Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås, knytas samman med en modern järnväg som också snabbt kan föra resande till och från flygplatsen Landvetter, skriver debattörerna.
För det första behöver Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås, knytas samman med en modern järnväg som också snabbt kan föra resande till och från flygplatsen Landvetter, skriver debattörerna. Bild: Stefan Berg

Satsa på infrastruktur i Västsverige och skapa jobb och tillväxt i hela landet

Bygg ut E20, modernisera järnvägen mellan Göteborg och Borås och ytterligare dubbelspår till Alingsås. Med tydliga satsningar på transporter och infrastruktur kan vi säkra jobb, fortsatt tillväxt och ökade exportintäkter, skriver moderaterna Elisabeth Svantesson, Johnny Magnusson, Axel Josefson och Johan Abrahamsson.

ANNONS

Det går bra för Västsverige, men infrastrukturen hänger inte med. Nu behövs tydliga nationella satsningar på transporter till och från Göteborg för att säkra fler jobb, fortsatt tillväxt och ökade exportintäkter i hela Sverige.

En tredjedel av Sveriges import och export går via Göteborgs hamn och 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom 50 mil från Göteborg. Göteborg med kranskommuner är idag en miljonstad och Västsverige kommer att växa till 2,5 miljoner invånare inom några årtionden. Då måste infrastrukturen hänga med.

De statliga infrastruktursatsningarna måste bort från den förenklade och förlegade debatten där olika färdslag och olika regioner ställs mot varandra, som vinnare och förlorare.

ANNONS

Upprustning och utbyggnad

Moderaterna eftersträvar en sammanhållen infrastrukturpolitik där samhällsekonomisk nytta är vägledande. Därför prioriterar vi upprustning och utbyggnad av befintlig järnväg, bättre vägstandard och en laddinfrastruktur i världsklass, före stora investeringar i höghastighetståg. Moderaterna tar därigenom ansvar för skattebetalarnas pengar. Vi prioriterar pendling, gods och hållbarhet så att jobben kan bli fler, tillväxten starkare och utsläppen lägre.

Med en sådan prioritering, blir det tydligt att flera stora infrastruktursatsningar behöver göras i Västsverige:

För det första behöver Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås, knytas samman med en modern järnväg som också snabbt kan föra resande till och från flygplatsen Landvetter. Alla är i grunden överens om behovet, men nu måste projektet gå från skrivbord till byggstart.

För det andra riskerar den begränsade kapaciteten på Västra stambanan att strypa godsflödet i hela Skandinavien. Moderaterna vill därför att Trafikverket omgående kommer i gång med att projektera ett ytterligare dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. En sådan utbyggnad skulle korta restiderna för persontrafiken på sträckan Stockholm – Göteborg, samtidigt som flödet för godstrafiken säkras.

Bygg ut E20

För det tredje behöver E20, vägförbindelsen mellan Sveriges två största städer, byggas ut för att klara trafik i 110 km/h längs med hela sträckan.

På sikt bör staten också gå vidare och utreda dubbelspår längs hela sträckan Göteborg – Oslo . En stor del av Norges import går idag på väg via E6 och en investering i utbyggd järnväg säkrar kapaciteten på E6 samtidigt som godstransporterna går över till klimatmässigt hållbar tågtrafik. Här behöver Norge, Sverige och EU gå samman för att säkra denna investering som också har ett europeiskt perspektiv, då sträckan ingår som en del av det trans-europeiska transportnätverket, TEN.

ANNONS

Även om coronapandemin är en svår prövning och klimathotet hänger som ett mörkt moln över oss, pågår en teknisk utveckling som ger hopp och framtidstro.

Även om coronapandemin är en svår prövning och klimathotet hänger som ett mörkt moln över oss, pågår en teknisk utveckling som ger hopp och framtidstro. Den utvecklingen vill Moderaterna bejaka med hållbara, sammanhållna infrastrukturinvesteringar som lägger grund för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, Göteborg

Johan Abrahamsson (M), förbundsordförande, Moderaterna i Västra Götaland

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS