Satsa på elväg för tunga transporter i Västsverige

Ska vi nå målet med minskade klimatutsläpp i trafiksektorn krävs något mer än bara biobränslen. Det är därför dags att på allvar pröva tekniken med elvägar för tunga transporter, skriver bland andra Anders Åkesson (C).

ANNONS

Det blir svårt att vänta på att mer järnväg ska leda till dramatiskt mindre koldioxidutsläpp från trafiksektorn. Helt enkelt på grund av att det är orealistiskt att ersätta dagens 215 000 kilometer väg i Sverige med järnväg.

I vårt glest befolkade land börjar nästan alla transporter på en väg, ofta som en tyngre godstransport med lastbil. Om vi snabbt vill minska utsläppen och klara uppsatta klimatmål behöver de mesta insatserna för att minska klimatutsläpp i trafiksektorn göras i befintligt trafiksystem. Det blev tydligt när Centerpartiet nyligen bjöd in Sveriges samlade expertis till ett seminarium om elvägar.

Konferensen som Centerpartiet arrangerade på Lindholmens Science Park belyste möjligheten att driva fartyg på metanol och att bättre ta tillvara bränslecellsteknik. Fokus på konferensen var utveckling av elvägar för att tunga transporter ska kunna elektrifieras. I dag finns elvägar i Sandviken och Arlanda. Elektrifiering av vägar kan antingen ske i luften eller på marken.

ANNONS

Biobränslen otillräckligt

Poängen är att tunga fordon laddar sina batterier och kör på el på dessa specifika sträckor. Därmed blir det möjligt för en allt större andel av de tunga transporterna att drivas på batterier, i stället för diesel. Biogas eller biodiesel är också viktiga bränslen för tunga transporter, men tillgängliga volymer kommer att vara otillräckliga för att snabbt nå klimatmålen.

Det gäller nu att hela världen anstränger sig för att uppnå de klimatmål som vi enats om inom FN. Sveriges riksdag har enats om klimatmålet om åttio procents reducering till år 2045. Det ställer krav på oss alla. Det förutsätter en stor andel elektrifiering och stora ansträngningar inom befintligt trafiksystem. Vi anser därför att Sverige bör pröva elvägar på fler ställen.

I Västra Götaland och Halland körs dagligen en stor andel gods på vägar, en trafik som är mer intensiv än i de flesta andra delar av Sverige. Därför bör nästa elväg prövas här. Det skulle kunna ske på E6, på riksväg 40, på E20 eller på E45. Det viktiga är att planeringen för en sådan väg kommer i gång och att den utgör en längre sträcka än de som tidigare testats i Sverige. Då får vi en rejäl möjlighet att pröva tekniken med elväg på allvar.

ANNONS

Anders Åkesson (C)

riksdagsledamot

Stefan Bengtsson (C)

regionråd Halland

Kristina Jonäng (C)

regionråd Västra Götalandsregionen

ANNONS