Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Eftersom det medför en kostnad när en elev behöver gå i mindre grupp, ha elevassistent och/eller få hjälpmedel har skolor tidigare fått tilläggsbelopp. Göteborgs stad har i många fall tagit bort detta under 2019, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT
Eftersom det medför en kostnad när en elev behöver gå i mindre grupp, ha elevassistent och/eller få hjälpmedel har skolor tidigare fått tilläggsbelopp. Göteborgs stad har i många fall tagit bort detta under 2019, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT

Satsa på skolan för minskat hemmasittande

De styrande i Göteborg vill göra nedskärningar i skola, förskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem. Detta är verksamheter som redan är alldeles för pressade av resursbrist. En stor del av barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar klarar inte ens att gå till skolan på grund av uteblivet stöd, skriver bland andra Ann Nolin, Autism- och aspergerföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är dags för kommunfullmäktige i Göteborg att besluta om budget för 2020. Under det innevarande året har vi sett hur det blivit allt svårare för barn och unga med behov av särskilt stöd att få en skola som fungerar. Eftersom det medför en kostnad när en elev behöver gå i mindre grupp, ha elevassistent och/eller få hjälpmedel har skolor tidigare fått tilläggsbelopp. Göteborgs stad har i många fall tagit bort detta under 2019.

Rektorer skall följa skollagen och ge alla elever det stöd de behöver. Även arbetsmiljölagen skall följas så att inte lärarnas arbetssituation blir ohållbar men med för lite resurser är detta en omöjlig ekvation.

Bristen på särskilda undervisningsgrupper är alarmerande, eleverna med stödbehov misslyckas ofta och många av dem hamnar i problematisk skolfrånvaro, så kallat hemmasittande

Bristen på särskilda undervisningsgrupper är alarmerande, eleverna med stödbehov misslyckas ofta och många av dem hamnar i problematisk skolfrånvaro, så kallat hemmasittande. Redan i dag är den ofrivilliga skolfrånvaron mycket hög bland elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och över hälften av barnen med autism går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vi behöver förstärka dessa elevers möjligheter, inte försvåra deras skolgång.

Minskade medel

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger att den kommunala kostnadsökningen för 2020 är 2,7 procent. När de styrande i Göteborg säger att de ”satsar” 1,5 procent mer i budget till skolan för 2020 är detta ingen egentlig satsning. I själva verket blir det en minskning med 1,2 procent för förskola, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola samt fritids. Enligt en kompromiss med Socialdemokraterna har de styrande meddelat att de lägger till ytterligare 137 miljoner kronor på grundskolan. Detta är dock fortfarande en neddragning och förskola, gymnasium, särskola och fritids nämns inte alls i sammanhanget.

Av erfarenhet vet vi att dessa barn och ungdomar drabbas väldigt hårt när nedskärningarna kommer

Vi som skriver detta har dagligen kontakt med elever med särskilda behov. Av erfarenhet vet vi att dessa barn och ungdomar drabbas väldigt hårt när nedskärningarna kommer. Nu ber vi alla politiker som är aktiva i budgetarbetet i Göteborgs stad att stanna upp ett ögonblick och fundera. Vad kommer dessa elever kosta samhället på sikt och hur mycket ska de behöva lida när deras skolor inte får förutsättningar att se dem som något annat än en belastning?

Ann Nolin, skolombud Autism- och aspergerföreningen, distrikt Göteborg

Julia Stokes, sekreterare Attention Göteborg

Lina Melander, Föräldranätverket Barn i behov Göteborg

Annelie Karlsson, Föräldranätverket Barn i behov Göteborg