Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Satsa på personligare vård

Våga tänk nytt med mer innovativa vårdformer. Digital rådgivning, valfrihet och fastare läkarkontakt är några av de satsningar som skulle innebära tryggare och mer personlig vård, skriver centerpartiets regionsfullmäktigekandidater.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige ligger i topp när det gäller medicinska resultat inom sjukvården. Vi får mycket mer vård i dag jämfört med hur det var för tio år sedan. Samtidigt som vårdbehovet och antalet cancerfall har ökat, så ökar överlevnaden, befolkningen blir äldre och barn födda så tidigt som vecka 22 överlever i dag. Däremot upplever många att väntetiderna för att få träffa en läkare inte motsvarar förväntningarna.

I ”Googlesamhället” som vi i dag lever i förväntar vi oss svar på våra frågor inom några sekunder. Detsamma gäller när vi blir sjuka och vill träffa en läkare. Vi vill ha en diagnos och hjälp omgående. Därför ställer vi stora krav på att hälso- och sjukvården skall åstadkomma ännu mer. För att klara detta behöver vi tänka nytt och våga vara innovativa inom vården.

Läkarkontakt

Framtidens vård är en nära och trygg vård. Det handlar till stor del om bemötande. Väldigt få personer vet vem deras läkare är, medan de allra flesta går till samma tandläkare och frisör. En fast läkarkontakt skulle öka patientsäkerheten och patientens delaktighet i planeringen av vården genom att du som patient får en relation till din läkare.

I dag har mindre än hälften en fast läkarkontakt. Centerpartiet vill höja detta till 95 procent under kommande mandatperiod. Detta möjliggörs genom en primärvårdssatsning som gör det lättare och attraktivare för mindre vårdcentraler att växa fram.

Tillgängligare vård

Fler utövare leder till en tillgängligare vård med kortare väntetider och snabbare behandlingar. Det leder till valfrihet för patienter och för personal som har fler arbetsgivare att välja mellan. För att vårdpersonal ska trivas och stanna kvar på sin arbetsplats är det viktigt att de känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation.

För att uppnå en bättre arbetsmiljö bör vi ytterligare satsa på teamarbete i primärvården, erbjuda betald vidareutbildning och avlasta personalen från enklare uppgifter, som andra kan utföra.

Centerpartiet vill även ha fler mobila sjukvårdsteam som åker hem till sköra patienter, vilket både gynnar patienten och avlastar akutmottagningarna och vårdcentralerna.

Det är inte alltid du vill ha eller behöver ett fysiskt möte i vården, utan ibland är det mer praktiskt att använda e-tjänster. Då ska det finnas digitala hjälpmedel för rådgivning, samtalsterapi och för att få lättare diagnoser ställda.

Centerpartiet har varit en stark förespråkare av dessa nya vårdformer, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill satsa än mer på innovation av unika vårdformer som utvecklar vården och gör den mer personlig.

Emina Music (C)

regionfullmäktigekandidat

Katarina Lundin (C)

regionfullmäktigekandidat

Gunne Steen (C)

regionfullmäktigekandidat