Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hamnen i Fiskebäck har under en lång tid varit navet för fiskenäringen på Västkusten. Nu behöver infartsleden muddras, skriver debattören.

Satsa på hamnen i Fiskebäck

En muddring av infartsleden till Fiskebäcks hamn är livsviktig för fiskeverksamheten i Göteborg. Nu hoppas vi att de rödgröna är med på noterna, skriver Martin Wannholt (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg har i och med sin närhet till havet en otrolig möjlighet till en framstående fiskeverksamhet. Fiske och sjöfart har under hundratals år varit ett av Göteborgs klaraste kännetecken. Staden har i viss mån vuxit fram kring dessa näringar och de har på många sätt satt prägel på stadens verksamheter. Det är viktigt att dessa näringsverksamheter även i fortsättningen får vara en naturlig del av staden.

Precis som med allt annat i samhället sker även inom dessa näringar en pågående moderniseringsprocess. När fartyg och teknik förändras och förädlas måste även den fasta infrastrukturen utvecklas. Det kräver investeringar på land och i vissa fall i farleder. Mindre hamnar har en betydande roll i systemet, och därför vill vi också lyfta fram dessa.

Nav för fiskenäringen

Hamnen i Fiskebäck har under en lång tid varit navet för fiskenäringen på Västkusten. Inloppet till Fiskebäck är i dag cirka fem meter djupt. Men vi vill att inloppet ökas till åtta meter för att på så sätt främja konkurrenskraften hos hamnens verksamheter. Landbaserade näringar som är beroende av fisket och sjöfarten behöver naturligtvis en hamn som kan ta emot aktiva fartyg. De fartyg som i dagsläget inte kommer in i Fiskebäck lägger nu till i Frihamnen. Men deras situation är högst osäker i och med Frihamnens tilltänkta expansion.

Moderaterna har under senare år arbetat aktivt för att utveckla dessa verksamheter i Göteborg. I en Alliansmotion från 2013 lyfter vi fram att en muddring av infartsleden till Fiskebäcks hamn skulle vara livsviktig för fiskeverksamheten i Göteborg. Motionen går upp på kommunstyrelsen den 19 februari och vi hoppas verkligen att den rödgröna majoriteten bifaller motionen och inte skjuter allt i sank. Självklart vare sig kan eller ska Fiskebäckshamn konkurrera med Göteborgs Hamn. Men den är ett utomordentligt komplement för fiskenäringen och den mindre sjöfartsnäringen. Den möjligheten får inte försummas.

Martin Wannholt (M)

kommunalråd, vice ordförande i fastighetsnämnden