Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Näringslivet behöver kompetens – inte enkla jobb. De arbetslösa behöver aktiv arbetsmarknadspolitik – inte lägre löner, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S). ">
Näringslivet behöver kompetens – inte enkla jobb. De arbetslösa behöver aktiv arbetsmarknadspolitik – inte lägre löner, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).

Satsa på de unga männen – men enkla jobb är inte lösningen

Allt fler göteborgare går från bidragsberoende till egenförsörjning. Samtidigt ser vi en grupp som halkar efter, med stora konsekvenser för samhället: de unga männen. Därför har vi socialdemokrater nu drivit igenom särskilda åtgärder för att stötta de unga männen till sysselsättning, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje dag går fler och fler göteborgare hela vägen från arbetslöshet till egenförsörjning. Bidragsberoendet minskar stadigt. Över en tjugoårsperiod har sysselsättningen närmast fördubblats i områden som Gårdsten, norra Biskopsgården och Hjällbo. Bara sedan 2014 har ungdomsarbetslösheten mer än halverats. Det är tydligt att den socialdemokratiska jobbpolitiken fungerar. Samtidigt är den lokala arbetsmarknaden tudelad. Företagen skriker efter kompetent arbetskraft, arbetslösheten pressas tillbaka – men ändå hamnar människor utanför. En problematisk grupp är de unga männen.

De unga männen halkar efter de unga kvinnorna. I januari 2019 är 8,3 procent av unga män i Göteborg arbetslösa – men bara 4,8 procent av de unga kvinnorna. Bland utrikesfödda är skillnaden hela sex procentenheter till de unga kvinnornas fördel. Denna skillnad grundläggs allt tidigare i livet. OECD har konstaterat att skillnaderna mellan pojkar och flickor är ovanligt höga i Sverige. Flickor presterar bättre i både grund- och gymnasieskolan. Pojkar lägger allt mindre tid på läxor och inläsning.

Detta får konsekvenser: Bland 15-åringar ligger dubbelt så många pojkar som flickor på den lägsta nivån i läsförståelse. Två av tre antagna till Göteborgs universitet är kvinnor.

En fråga om trygghet och jämlikhet

Missbruk, kriminalitet och extremism är vanligare bland unga män. Särskilt i de utsatta områdena syns detta tydligt: unga män utan sysselsättning utgör rekryteringsbas för kriminella gängbildningar, extremism och allmänt stök. Att stötta de unga männen till varaktig sysselsättning, samtidigt som de unga kvinnorna fortsatt ges mycket aktiv support, är i grund och botten en fråga om både trygghet och jämlikhet

Den borgerliga arbetsmarknadspolitiken tycks ha frusit fast i det senaste decenniets retorik om ”enkla jobb” och ”lägre löner”. Detta hjälper ingen arbetslös – och särskilt inte de unga männen.

Därför har vi socialdemokrater, i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, drivit igenom offensiva åtgärder. Utan att dra ner på insatserna för att stötta de unga kvinnorna har vi röstat igenom särskilda insatser riktade till de unga männen. Sysselsättning och utbildning som ett alternativ till kriminalitet, extremism och stök står i centrum. Uppsökande arbete är centralt.

Genom att utöka det pågående projektet Ung Öst till att omfatta hela staden kan vi skapa ett nära samspel mellan trygghetsskapande åtgärder och arbetslöshetsbekämpning, samt mellan flera lokala aktörer i varje berörd stadsdel – och med de fyra kompetenscenter som redan i dag driver den framgångsrika jobbpolitiken.

Under året kommer vi socialdemokrater att lägga fler förslag för att stötta de unga männen till sysselsättning och förbättra situationen i denna grupp. Detta är ett första steg.

Visar inget intresse

De borgerliga röstade emot vårt socialdemokratiska förslag – men blev överkörda av en majoritet i nämnden. Det smala högerstyret, som bara samlar 29 procent av göteborgarnas röster, visar inget intresse för att satsa på de unga männen. Trots att vi socialdemokrater länge har uppmärksammat denna problematik tar de borgerliga inga initiativ.

Den borgerliga arbetsmarknadspolitiken tycks ha frusit fast i det senaste decenniets retorik om ”enkla jobb” och ”lägre löner”. Detta hjälper ingen arbetslös – och särskilt inte de unga männen. Näringslivet behöver kompetens – inte enkla jobb.

En vinst för hela samhället

De arbetslösa behöver aktiv arbetsmarknadspolitik – inte lägre löner. Alla som står utanför arbetsmarknaden förtjänar en jobbpolitik som levererar. Göteborg förtjänar mer än ideologisk plakatpolitik.

Unga män i arbetslöshet utgör grogrund för missbruk, kriminalitet och extremism. För att förstärka tryggheten, knäcka arbetslösheten och skapa ett mer jämlikt samhälle måste vi sätta fokus på de unga män som har halkat efter. Det vinner hela samhället på. Vår förhoppning är att de borgerliga kommer att släppa prestigen och rösta med oss socialdemokrater nästa gång.

Ann-Sofie Hermansson (S), oppositionsråd

Jonas Attenius (S), oppositionsråd och gruppledare i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning