Kostnaden på diesel har passerat 21 kronor, en ökning på 40 procent på bara ett år. Allt talar dessutom för en fortsatt prisökning. Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Vilket påverkar hela näringskedjan och dig som konsument, skriver debattörerna.
Kostnaden på diesel har passerat 21 kronor, en ökning på 40 procent på bara ett år. Allt talar dessutom för en fortsatt prisökning. Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Vilket påverkar hela näringskedjan och dig som konsument, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Sänk koldioxidskatterna för att rädda svenska åkeriföretag

Det svenska dieselpriset är nu högst i världen. Vilka konsekvenser detta får för Sverige? Vi konkurrerar på en global marknad och är extremt import- och exportberoende där transporten av varor som åkerinäringen utför, oftast är länken i affärerna. Höga bränslepriser gör att Sverige minskar sin attraktionskraft radikalt, skriver Thomas Hammarström, Sveriges Åkeriföretag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kostnaden på diesel har passerat 21 kronor, en ökning på 40 procent på bara ett år. Allt talar dessutom för en fortsatt prisökning. Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Tidigare har transportpriserna stigit från 1,5 till 3 procent per år men nu ses historiska ökningar på upp mot 20 procent för vissa transporter. Vilket påverkar hela näringskedjan och dig som konsument.

Prisökningen på diesel beror till stor del på ökade världsmarknadspriser på olja och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Reduktionsplikten är i grunden bra där vi stegvis minskar användningen av fossil diesel och ökar andelen förnybar. Tyvärr är skattereglerna kontraproduktiva. Biodrivmedel som exempelvis HVO är skattebefriade när de används rent men när de blandas in i reduktionsplikten blir de fullt beskattade. Om samma mängd biodrivmedel blandas in som skulle ha sålts rent är konsekvensen att bränslet blir dyrare men miljönyttan oförändrad.

ANNONS

Svårt att ställa om

Det är väldigt motsägelsefullt att bränslet blir dyrare trots ökad andel förnybart. Speciellt när åkerinäringen står inför sin största utmaning någonsin och måste ställa om till förnybara alternativ. Höga kostnader kombinerad med låg lönsamhet gör det svårt att ställa om för åkerierna. Särskilt när alternativ som elektrifiering, vätgas och andra tekniska lösningar ännu inte är marknadsmässiga, varken gällande ekonomi eller tillgänglighet för tunga fordon.

Skatten på bränsle i Sverige är cirka 50 procent där vår svenska energi- och koldioxidskatt är 39 procent högre än den minimiskatt som EU:s energiskattedirektiv kräver. Detta gör att svenska åkeriföretag inte konkurrerar på samma villkor som utländska. Dieseln är 6 kronor billigare i Polen vilket gör att dessa företag, som tankar polsk diesel, blir ännu attraktivare i Sverige. Transporter som riskerar öka vilket då ökar de fossila utsläppen i Sverige.

Det är väldigt motsägelsefullt att bränslet blir dyrare trots ökad andel förnybart

För att inte konkurrera ut svensk åkerinäring och stärka näringslivets konkurrenskraft måste konsekvenserna av det höga bränslepriset ses över. Vi vill se åtgärder för ökad svensk biodrivmedelsproduktion, sänkt koldioxidskatt motsvarande den fossilfria andelen diesel i reduktionsplikten och harmoniserade skattenivåer på drivmedel i EU enligt EU:s energiskattedirektiv.

Thomas Hammarström, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Morgan Stahlgård, ordförande Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

ANNONS