Samma gamla subventionspolitik löser inte bostadsbristen

Under åtta års socialdemokratiskt styre uteblev betydande reformer av bostadsmarknaden. Byggtakten förblev allt för låg och studentbostadsbristen bestod. Denna politik drömmer S-studenter sig tillbaka till, skriver tre företrädare för Moderata Studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

16/8 SD-regeringen tvingar studenterna i kriminellas händer

I en nyligen publicerad debattartikel på Göteborg-Postens debattsida går S-studenter till hårt angrepp mot den sittande moderatledda regeringens bostadspolitik. Efter åtta år av missriktad och ineffektiv bostadspolitik finns det ett stort behov av en regering med nya idéer. Det behövs åtgärder som på riktigt får på plats fler och billigare studentbostäder i stället för en trött socialdemokrati med samma gamla subventionspolitik.

Under åtta års socialdemokratiskt styre uteblev betydande reformer av bostadsmarknaden. Byggtakten förblev allt för låg och studentbostadsbristen bestod. Denna politik drömmer S-studenter sig tillbaka till. De vill återinföra det dyra och ineffektiva investeringsstödet till hyresrätter i nyproduktion trots att utvärderingar har visat på att detta stöd kostade betydligt mycket mer än det smakade.

ANNONS

Alltså var denna reform dålig för studenter som inte fick tillgång till de subventionerade lägenheterna

Under investeringsstödets livstid betalade staten ut 18 miljarder till byggföretag för att bygga totalt 51 000 bostäder. Enligt en rapport från hyresgästföreningen skulle 40 procent av dessa bostäder byggts även utan investeringsstödet vilket betyder att investeringsstödet kostade skattebetalarna nästan 600 000 kronor per ny lägenhet.

Även den bostadssociala fördelningsprofilen från investeringsstödet var ineffektivt. Enligt en utvärdering av evidensgruppen var unga vuxna mellan 20–30 år underrepresenterade i gruppen som flyttade in i lägenheter som hade byggts med pengar från investeringsstödet. Alltså var denna reform dålig för studenter som inte fick tillgång till de subventionerade lägenheterna.

Lättnader i byggkraven

Till skillnad från Socialdemokraterna har den Moderatledda regeringen påbörjat en omläggning av studentbostadspolitiken som syftar till att skapa en mer dynamisk studentbostadsmarknad. I mars gav regeringen Boverket i uppgift att utreda och föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder.

Det är bra att regeringen tar steg i rätt riktning för en bättre studentbostadsmarknad, men vi ser behov av fler reformer:

– Mindre regelkrångel i form av lättare krav på förråd och parkeringsplatser vid byggnation av studentlägenheter.

– Stimulera ombyggnation av lokaler till studentbostäder.

– Det ska vara lättare att tvinga ut icke studerande från studentlägenheter genom ökat samarbete mellan ladok och hyresvärdarna.

– Bättre förutsägbarhet i byggprocesserna genom en begränsad tid för överklagande och minskad kommunal klåfingrighet.

ANNONS

Genom smarta reformer skapar vi framtidens studentbostadsmarknad, inte genom dyra och ineffektiva subventioner.

Izabel Riedl, riksordförande Moderata studenter

Viktor Klar, ledamot Moderata studenters riksstyrelse

Max Rittberger, ledamot Moderata studenters riksstyrelse

ANNONS