Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

För att kunna behålla 300m² som koncept och dessutom öka möjligheten för fler liknande verksamheter vill Alliansen i Göteborg samla ansvaret för biblioteken till kulturnämnden.

Samla ansvaret för stadens bibliotek

Biblioteken i Göteborg behöver bättre förutsättningar att utvecklas. Vi föreslår att ansvaret samlas i kulturnämnden i stället för att, som i dag, ha det utspritt, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När Stadsbiblioteket stängde för renovering under två år öppnade det vägen för en annan succé. Ett av de fyra ersättningsbiblioteken, 300m², upptäcktes snabbt av både nya och gamla biblioteksbesökare och med sitt läge och sin verksamhet är 300m², näst efter Stadsbiblioteket, numera det populäraste biblioteket i staden.

De höga besökssiffrorna och möjligheten att nå nya besöksgrupper har medfört att verksamheten fortfarande finns kvar trots att Stadsbiblioteket återigen slagit upp dörrarna. Men biblioteket är fortfarande tillfälligt.

För att kunna behålla 300m² som koncept och dessutom öka möjligheten för fler liknande verksamheter vill Alliansen i Göteborg samla ansvaret för biblioteken till kulturnämnden.

Splittrat ansvar

Ansvaret för Göteborgs biblioteksverksamhet är nämligen i dag delat mellan kulturnämnden och stadsdelarna. Kulturnämnden har ansvar för Stadsbiblioteket (samt 300m²) och stadsdelarna ansvarar för stadsdelsbiblioteken samt resursbiblioteken.

Stadsdelsnämnderna som i dag hanterar sina stadsdelsbibliotek kan inte, och ska inte, se till helheten i staden. Det gör att stadsdelsbiblioteken blir skilda enheter snarare än delar av ett sammanhållet system.

Biblioteken i Göteborg måste ges bättre förutsättningar för att kunna möta efterfrågan på var och hur göteborgarna vill ha sina bibliotekstjänster.

Öppnar möjligheter

För att kunna följa med i utvecklingen, öka flexibiliteten och samla kompetensen har Alliansen under flera år drivit förslaget att kulturnämnden ska bli ansvarig för all biblioteksverksamhet. Nu har vi också lämnat in en motion till Göteborgs kommunfullmäktige om just detta.

Vi anser att ett samlat ansvar för biblioteken på ett bättre sätt skulle kunna ge möjligheter till att möta efterfrågan på bibliotekstjänster på andra, och fler, ställen än de traditionella institutionerna. Det öppnar för fler lösningar likt 300m² vid andra knutpunkter runt om i staden och en modernisering av biblioteksverksamheten i Göteborg.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd och 2:e v ordf kulturnämnden

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd

Kalle Bäck (KD)

ledamot i kommunfullmäktige