Samhällsutmaningarna kräver att man är öppen för att samarbeta med alla

Med de samhällsutmaningar som Göteborg har borde alla politiker söka samarbete och hitta lösningar. Vi är fyra partier som är beredde att samtala med andra för att lösa stadens problem, skriver fyra oppositionspolitiker i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

3/6 Högerpartierna måste sluta sitt närmande till SD i Göteborg

Göteborgs stad har stora och allvarliga problem. Barn går i förskolor som inte kan garantera vare sig pedagogiskt innehåll eller en trygg vardag. Ungdomar lämnar i stor utsträckning grundskolan med otillräckliga kunskaper och utan behörighet till gymnasiet. Äldre göteborgare drabbas av att hemtjänsten har stora utmaningar med att rekrytera och av att stadens äldreboenden under årtionden av rödgrönt styre har fått förfalla.

Samtidigt lägger göteborgarna mer pengar än invånare i jämförbara kommuner på förskola, skola och äldreomsorg. Det borde hålla varje ansvarstagande politiker vaken om nätterna. Framför allt borde styrande politiker fokusera fullt ut på att lösa dessa för göteborgarna verkliga problem.

ANNONS

Misstänkliggör oppositionen

De tre ledarna för det sittande vänsterstyret väljer dock att fokusera på hur andra partier eventuellt skulle kunna tänka sig att samarbeta. I stället för att ta ansvar för staden skriver man debattartiklar där man misstänkliggör oppositionen. Det är ett mönster som känns igen ifrån länder med betydligt svagare demokratiska traditioner än Sveriges.

Samtidigt är det inte svårt att förstå vänsterstyrets drivkrafter. Snart två år efter valet har de, utöver att missköta välfärden, minskat ambitionerna inom det trygghetsskapande arbetet. Under tiden fortsätter kriminella gäng och klaner sin verksamhet i form av bland annat sprängningar och skjutningar.

Det enda vänsterstyret lyckats med är att själva bryta mot lagar. Först förklarade förvaltningsrätten att deras första budget bröt mot lagen. Därefter anmäldes staden för att bryta mot likabehandlingsprincipen gällande bidrag till friskolor. Nu senast har man försökt runda lagen om offentlig upphandling. Däremellan uppmanade man stadens personal att begå lagbrott.

Att nu skriva spekulativa artiklar om vilka oppositionen eventuellt kan tänka sig att samarbeta med är bara ett i raden av försök till fokusförflyttning

Sedan vänsterstyret tillträdde har man ägnat sig mer åt nationell än kommunal politik. I stället för att lösa verkliga problem har man skällt på regeringen. När det började bli tjatigt gick man fram med det utrikespolitiska förslaget om en ensidig bojkott av Israel. Att nu skriva spekulativa artiklar om vilka oppositionen eventuellt kan tänka sig att samarbeta med är bara ett i raden av försök till fokusförflyttning. Hur vore det om man för en gångs skull gjorde det man har i uppdrag – nämligen att styra Göteborg?

ANNONS

Med de problem och utmaningar som Göteborg har borde alla politiker söka samarbete och hitta lösningar. Vi är fyra partier som är beredde att samtala med andra för att lösa stadens utmaningar. Det är en bra grund för att få något gjort. Vi välkomnar alla partier, som vill, att ansluta sig till oss för att komma fram i enskilda frågor. Det är ett pragmatiskt sätt att förhålla sig till utfallet i demokratiska val och att ta göteborgarnas vilja på allvar. Det är, framför allt, att ta demokratin på allvar.

Axel Josefson (M)

Martin Wannholt (D)

Axel Darvik (L)

Elisabet Lann (KD)

ANNONS