Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Samarbete skapar trygghet

Under sommaren är det extra viktigt att barn och unga känner sig trygga. Därför genomför vi en sommarlovssatsning där vi gör de mest populära aktiviteterna gratis, skriver Marina Johansson (S)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor
Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor

Sommaren är härlig men kan också vara en svår tid för både unga och vuxna. Skolgång och arbete skapar struktur och gemenskap och i tomrummet av det så kan många sociala problem utlösas. Särskilt för ungdomar då bristande familjestrukturer och sysslolöshet kan leda till destruktiva och skadliga beteenden. Därför genomför vi en särskild sommarlovssatsning för barn och unga. Det kommer att bli fler av de populäraste aktiviteterna och mer blir gratis. Även flera kulturinstitutioner kommer att ha många fria aktiviteter för barn och unga vuxna.

Påverkar allt vi gör

När vi känner oss otrygga så påverkar det allt vi gör. Otrygghet begränsar våra liv och bryter ned den mellanmänskliga tilliten. Brottsligheten i Göteborg har minskat stadigt under senare år och en stor majoritet av göteborgarna säger att de känner sig trygga i sin närmiljö, men andelen som känner otrygghet ökar. Det är också tydligt att otryggheten är större bland äldre, kvinnor och boende i socialt utsatta områden. Så ska det inte vara. Trygghet är en jämlikhetsfråga.

Det var för att vända utvecklingen som vi startade Trygg i Angered-modellen. Modellen bygger på ett nära samarbete med polisen och en tät dialog med invånarna och lokalsamhället. Det är människors egna upplevelser och kunskap om vad som skapar otrygghet i närmiljön som vägleder insatserna, till exempel genom enkätundersökningar eller trygghetsvandringar där människor direkt kan peka ut otrygga platser och diskutera möjliga lösningar. Arbetet har varit framgångsrikt då tryggheten i stadsdelen ökat påtagligt.

Sprids till alla stadsdelar

Därför har vi nu utvecklat en Trygg i Göteborg-modell som spridits till alla stadsdelar. Över hela Göteborg har nu staden och polisen gjort gemensamma överenskommelser och inlett ett nära samverkansarbete. En central del i Trygg i Göteborg-modellen är att man skräddarsyr insatserna utifrån den lokala situationen. När staden, polisen, fastighetsägare och andra aktörer tillsammans med göteborgarna hjälps åt gemensamt kan vi förebygga och förhindra mycket av det som skapar otrygghet i vardagen.

Vi kommer att fortsätta ta krafttag för att öka tryggheten för alla göteborgare. Men viktigast av allt är att ta vara på all kunskap och allt engagemang som vi göteborgare själva besitter. Tillsammans kan vi skapa en jämlik och trygg stad, där vi vågar se varandra i ögonen och känner tillit till våra medmänniskor.

Marina Johansson (S)

kommunalråd med ansvar för sociala frågor