Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Målet med vår politik är att Göteborgarna ska få mer välfärd och kvalitet för sina skattepengar, skriver debattörerna.  Bild: isabell Höjman/TT
Målet med vår politik är att Göteborgarna ska få mer välfärd och kvalitet för sina skattepengar, skriver debattörerna. Bild: isabell Höjman/TT

Samarbete ger göteborgarna mer välfärd för pengarna

Den kommunala ekonomin är grunden för göteborgarnas välfärd. Därför har Alliansen tillsammans med Socialdemokraterna träffat en överenskommelse om den ekonomiska spelplanen, skriver företrädare för Alliansen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag fattar Kommunfullmäktige beslut i flera strategiska frågor om Göteborgs ekonomiska styrning.

Den kommunala ekonomin är grunden för göteborgarnas välfärd. Medborgarna måste kunna räkna med att stödet finns den dagen som den egna förmågan inte räcker till. Föräldrar måste kunna lita på att det finns förskoleplatser och en skola där deras barn kan utvecklas till sin fulla potential.

Ekonomin avgörande

Därtill kommer flera andra områden där en kommun av Göteborgs storlek kan och bör ta ansvar. Till exempel en omställning till en mer hållbar klimatpåverkan, ett förbättrat näringslivsklimat och en minskad otrygghet på gator och torg.

För att kunna bidra till sådan nytta och för att alla medborgarna ska kunna lita på välfärden måste det vara ordning och reda i kommunens ekonomi.

Samarbete över blockgränserna

Därför har Alliansen tillsammans med Socialdemokraterna träffat en överenskommelse om den ekonomiska spelplanen. Fler partier var med på skilda delar, men det är Alliansen och Socialdemokraterna som står som garanter för hela överenskommelsen.

Den innebär bland annat att staden får ett starkare ekonomiskt ramverk, en ny budgetstyrning, finansiella mål, bättre uppföljning och kontroll, samt en mer transparent och tydlig ansvarsfördelning. Reglerna ska gälla fram till nästa val 2022.

Överenskommelsen ger stabilitet och säkerställer stadens ekonomi för framtiden

Vi ser överenskommelsen som en demokratisk framgång där vi folkvalda visar att vi på ett ansvarsfullt sätt kan arbeta tillsammans för hela stadens bästa.

Överenskommelsen ger stabilitet och säkerställer stadens ekonomi för framtiden. Mycket tyder på att vi lämnar en högkonjunktur och staden måste ha marginaler för att klara sämre tider. Det ekonomiska ramverket ger oss utrymme att genomföra nödvändiga reformer och investeringar i välfärden.

Effektivisering i fokus

Nu kan vi också långsiktigt arbeta för att få bort lånefinansieringen av den löpande verksamheten. Senast år 2022 ska staden ha en budget i balans. För att detta ska uppnås krävs att alla stadens nämnder och bolag arbetar aktivt med att effektivisera sin verksamhet och fokusera på kärnuppdraget som är medborgarnas välfärd.

Stadens organisation som präglas av de många bolagen har uppfattats som omfattande och krånglig. Vi vill effektivisera organisationen, öka transparensen och förtydliga ansvarsförhållanden.

Bolagsstrukturen ska vara renodlad och bara syssla med sådant som är göteborgarna till nytta

Göteborgs stad ska driva bolag endast om det har klara fördelar gentemot andra förvaltningsstrukturer. Bolagsstrukturen ska vara renodlad och bara syssla med sådant som är göteborgarna till nytta.

Målet med vår politik är att Göteborgarna ska få mer välfärd och kvalitet för sina skattepengar.

Axel Josefson (M), Kommunstyrelsens ordförande

Helene Odenjung (L), kommunalråd

Naod Habtemichael (C), kommunalråd

Elisabet Lann (KD), kommunalråd